LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Zapraszamy na szkolenia w CDR O/Kraków

Szkolenia w CDR O/Kraków w II poł. roku z marketingu  terytorialnego i komunikacji społecznej.

 

Temat pierwszego szkolenia został zdefiniowany w sposób następujący: „Marketing terytorialny jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR”.

Głównym celem szkolenia będzie przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania marketingiem terytorialnym podmiotom zaangażowanych w rozwój lokalny i regionalny, szczególnie lokalnym grupom działania i lokalnym grupom rybackim, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym.

 

Celem szczegółowym szkolenia będzie nauczenie uczestników nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na rozwój lokalny, z perspektywy konkurencyjności miejsc oraz wyrobienie u uczestników umiejętności stosowania instrumentarium marketingowego zarządzania rozwojem terytorialnym.

 

Szkolenie da podstawy wiedzy i umiejętności dotyczące budowania zdolności konkurencyjnej obszarów objętych LSR i LSROR, także z użyciem nowoczesnych narzędzi promocji, dbania o wizerunek tych obszarów oraz budowy ich marki w oparciu o lokalne walory i przewagi konkurencyjne.

 

Temat drugiego szkolenia, to: „Podstawy komunikacji społecznej jako jeden z warunków podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym i skutecznej aktywizacji lokalnej społeczności w procesie przygotowania strategii”.

Głównym celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstaw komunikacji społecznej, form i modeli komunikacji, roli komunikacji wewnątrz organizacji, z otoczeniem zewnętrznym oraz funkcji komunikacji w procesie budowy i zarządzania strategią rozwoju obszaru.

 

Celem szczegółowym szkolenia będzie nauczenie uczestników zasad przygotowania poprawnego komunikatu, informacji do upublicznienia, autoprezentacji i podstaw sztuki publicznych wystąpień, a także doskonalenie umiejętności wykorzystania zasad komunikacji społecznej i instytucjonalnej w działalności wewnątrzorganizacyjnej partnerstwa oraz ze społecznościami lokalnymi.

 

Szkolenie rozwinie umiejętności planowania i formułowania celów komunikacji, budowy własnych i wykorzystania dostępnych narzędzi komunikacji.

Informacja zostanie wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich LGD i LGR, a szczegółowe informacje na około miesiąc przed terminem szkoleń zostaną opublikowane na stronie: www.cdr.gov.pl oraz www.cdr.gov.pl/krakow/.

Planowany koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu (wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem) jednej osoby wynosi około: 980,00 zł brutto.

 

Serdecznie zapraszamy!

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl