LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Relacja z cyklu szkoleń dla Lokalnych Grup Działania

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotowało i zrealizowało 80 szkoleń w ramach 5 cykli tematycznych, we wszystkich 16 województwach.

 

Tematyka poszczególnych modułów była następująca:

  1. Przygotowanie strategii i przeprowadzanie analizy SWOT (metoda analizy polegająca na wskazaniu przez uczestników mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń),
  2. Określanie celów LSR i wskaźników realizacji strategii,
  3. Metodologia wsparcia przygotowywania projektów (od pomysłu do realizacji),
  4. Ewaluacja LGD i LSR,
  5. Przygotowanie strategii komunikacyjnej LGD i metody angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR.

Celem zadania było wsparcie LGD w przygotowaniu nowych, lepszych jakościowo LSR, opartych na podstawowych elementach oddolnego podejścia LEADER, oraz rozwijanie ich zdolności komunikacyjnych i wiedzy nt. metod i technik aktywizacji.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

 

 


Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl