LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

"Teraz czas na Małopolską Sieć LGD"

Stowarzyszenie Małopolska Sieć Lokalnych Grup Działania zrealizowała roczny projekt pt. "Teraz czas na małopolską Sieć LGD" dla 38 grup.

Głównym celem projektu był wzrost profesjonalizacji sieci obejmującej obszary wiejskie poprzez wzmocnienie MS LGD jako partnera UMWM w przygotowaniu i wdrażaniu polityki aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społeczno – gospodarczego na wsi do 06. 2015 roku.


Cele szczegółowe projektu :


 1. Wdrożenie jednolitych standardów działania małopolskich LGD poprzez opracowanie oraz ujednolicenie dokumentów standaryzujących funkcjonowanie LGD.
 2. Podniesienie jakości działań małopolskich LGD poprzez opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń.
 3. Wzmocnienie mechanizmów partnerstwa przez stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy małopolskimi LGD.
 4. Zwiększenie poziomu zaangażowania członków MS LGD poprzez stworzenie i wdrażanie wspólnej strategii działania i promocji małopolskich LGD.


Zadania realizowane w ramach projektu:


 1. Małopolskie standardy – organizacja Forum dla przedstawicieli członków Sieci, wyjazd studyjny celem nawiązania współpracy z tamtejszymi Lokalnymi Grupami Działania
 2. Podnoszenie kompetencji Sieci – zorganizowanie szkoleń dla 3 grup szkoleniowych
 3. Kampania informacyjno – promująca działania LGD w Małopolsce – zorganizowanie eventów promujących LGD, przygotowanie spotów pokazujących małopolskie LGD (zobacz eventy TUTAJ)
 4. Silna Sieć – powstanie portalu internetowego celem stworzenia systemu wymiany informacji pomiędzy LGD, opracowanie strategii działania i promocji MSLGD (zobacz stronę TUTAJ)


W ramach projektu przygotowano tematyczne programy telewizyjne promujące poszczególne grupy.


„Aktywizacja młodzieży i seniorów”. W tym odcinku zaprezentowano, jakie działania podejmują LGD aby aktywizować lokalne społeczności.

 • LGD Dolina Soły
 • LGD ProKoPaRa
 • LGD Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Zobacz film: TUTAJ


„Turystyka historyczna”. W tym odcinku pokazano miejsca i sylwetki osób mające wpływ na historię i dzieje Polski.

 • LGD Stowarzyszenie Gorce – Pieniny
 • LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
 • LGD Piękna Ziemia Gorczańska
 • LGD Wadoviana

Zobacz film: TUTAJ


„Tradycyjne specjały”. W tym odcinku pokazano małopolskich winiarzy, tajniki produkcji cydru i regionalnego piwa oraz bacówki na Podhalu. 

 • LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
 • LGD Przyjazna Ziemia Limanowska
 • LGD Korona Sądecka
 • LGD Podhalańskie LGD

Zobacz film: TUTAJ


„Przedsiębiorczość”. W tym odcinku pokazano przedsiębiorców, którzy dzięki środkom unijnym mogli rozwinąć swój biznes.

 • LGD dla Obszarów Wiejskich gminy Olkusz
 • LGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich
 • LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
 • LGD Zielony Pierścień Tarnowa

Zobacz film: TUTAJ


„Rękodzieło”, to jeden z cyklu programów telewizyjnych zrealizowanych przez Agencję „Obiektyw” B. Miszczak dla Małopolskiej Sieci LGD. W tym odcinku odwiedźmy małopolskich rękodzielników i przybliżymy tajniki ich pracy.

 • LGD Partnerstwo na Jurze
 • LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby
 • LGD Między Dalinem a Gościbią

Zobacz film: TUTAJ


„Folklor”.  W tym odcinku odwiedzamy miejsca i spotkamy pasjonatów, którzy kultywują tradycję swojego regionu.

 • LGD Wspólnota Królewskiej Puszczy
 • LGD Beskid Gorlicki
 • LGD Wielicka Wieś
 • LGD Zdrój

Zobacz film: TUTAJ

 

„Turystyka kulinarna”. Podróż do miejsc, które słyną z lokalnych przysmaków.

 • LGD Korzenna
 • LGD Turystyczna Podkowa Krakowa
 • LGD Stowarzyszenie Dunajec Biała
 • LGD Na Śliwkowym Szlaku

Zobacz film:

 

„Tradycyjne specjały”. Tajniki produkcji cydru i regionalnego piwa oraz zawitamy do bacówki na Podhalu.

 • LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
 • LGD Przyjazna Ziemia Limanowska
 • LGD Korona Sądecka
 • LGD Podhalańskie LGD

Zobacz film:

 

„Najbardziej zwariowane pomysły”. Miejsca, gdzie zrealizowano inwestycje i działania cieszące się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności i turystów .

 • LGD Dolina Raby
 • LGD Gościeniec 4 Żywiołów
 • Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu
 • LGD Kwartet na przedgórzu
Zobacz film:


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl