LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Rola LGD w kreowaniu innowacyjnych, w tym sieciowych produktów turystyki wiejskiej

Turystyka na obszarach wiejskich, w tym agroturystyka znalazły się w centrum zainteresowania lokalnych grup działania (LGD), których powstawanie w Polsce należy łączyć z wdrażaniem Pilotażowego Programu Leader+, a następnie z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

LGD przygotowując lokalne strategie rozwoju (LSR), zanotowały duże zainteresowanie ze strony mieszkańców wsi działalnością agroturystyczną i innymi usługami dla turystyki. Znalazło to odzwierciedlenie w LSR, głównie w analizach SWOT i wyborze celów ogólnych, a także celów szczegółowych.

 

Zapisanie w celach LSR rozwoju turystyki wyznaczyło dla LGD szereg zadań, między innymi promocję obszaru objętego realizacja LSR i jego walorów turystycznych, a także wspieranie tych wnioskodawców, którzy planują podjęcie działań inwestycyjnych i promocyjnych w zakresie turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

 

Leszek Leśniak

CDR O/Kraków

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl