LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Wybrane inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie przygotowawcze w procesie budowy Lokalnych Strategii Rozwoju

W dniach 18-19 czerwca 2015 r., w Stryszawie odbyło się szkolenie pn. „Wybrane inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie przygotowawcze w procesie budowy Lokalnych Strategii Rozwoju”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz zaproszeni eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie i Oddział w Radomiu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


W ramach szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

  • Inkubatory przetwórstwa lokalnego – Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w Radomiu.
  • Sprzedaż bezpośrednia – nowe regulacje prawne.
  • Zasady wdrażania projektów parasolowych w ramach działania LEADER.
  • Programy/projekty w których mogą uczestniczyć LGD - oferta CDR Kraków i oferta MODR Kraków.
  • Realizacja Planu KSOW perspektywy 2007-2013 oraz perspektywa 2014-2020.
  • Przygotowania do zamknięcia PROW 2007-2013.
  • Regulacje wynikające z Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - omówienie zasad i warunków przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – formularz wniosku, załączniki, inne dokumenty towarzyszące.
  • Informacje dotyczące konkursu na wybór LSR dla PROW 2014-2020.

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl