LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Energia odnawialna - nowe trendy

W Kielcach zakończyły się trzydniowe Targi ENEX, EKOTECH oraz PNEUMATICON, wystawy łączące ważne gałęzie gospodarki jak energia, segregacja i utylizacja odpadów, energia odnawialna i gospodarka wodno-ściekowa. Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu była „Zielona energia”.

 

 

W dniach 6 – 8 marca wszyscy zainteresowani branżą energetyczną spotkali się w stolicy województwa świętokrzyskiego na XV jubileuszowych Targach Energetyki i Elektrotechniki Enex oraz Targach Odnawialnych Źródeł Energii Enex – Nowa Energia, a także V Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowania Pneumaticon. Imprezą towarzyszącą temu wydarzeniu były XIII Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu Ekotech.

Ekspozycje odwiedzało tysiące zwiedzających, zainteresowanych tematem szeroko pojętej energetyki cieplnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej oraz procesami utylizacji odpadów miejskich i recyklingiem. Eksperci z branży dzielili się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, a liderzy rynku prezentowali nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

Podczas tegorocznych targów wystawcy prezentowali nowe produkty - maszyny oraz urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne. Zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami z zakresu kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą, biogazowi. Prezentowany był również sprzęt nowej generacji wykorzystywany w procesach wytwarzania, przesyłu oraz dystrybucji energii.
Zwiedzający mogli spotkać się z przedstawicielami firm naprawczych, projektowych, inżynierskich, a także oferentami usług instalacyjnych oraz doradczych. Na stoiskach swoją ofertę przedstawiali również producenci maszyn do pielęgnacji terenów zielonych, systemów zbiórki, segregacji, transportu, a także odzysku i utylizacji odpadów oraz pojazdów dla gospodarki komunalnej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://cdr112.e-kei.pl/leader/images/energia

Targi stanowiły również okazję do zapoznania się z szeroką ofertą firm zajmujących się doradztwem energetycznym i finansowym. Uczestnikom przedstawiano możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwiązania informatyczne dla sektora OZE.

Uzupełnieniem ekspozycji targowej był cykl specjalistycznych warsztatów, konferencji i spotkań branżowych, w trakcie których poruszane były zagadnienia dotyczące biogazowni rolniczych, biopaliw stałych, energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej itp.

Największym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyły się dwie konferencje – „Energia z biomasy w praktyce” oraz „Budujemy biogazownie: przegląd ofert technologii biogazowych”

Zainteresowani mogli również uczestniczyć w Forum Pomp Ciepła, Forum Energii Wiatru, Forum Solar +.

 

Jednym z „gorących” tematów, który wywołał wśród uczestników konferencji burzliwe dyskusje, była definicja biogazu i biomasy przedstawiona przez Polską Izbę Biomasy w uwagach dotyczących ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Według opinii PIB, proponowana definicja biogazu rolniczego wśród surowców do jego produkcji nie powinna uwzględniać biomasy leśnej. Podstawą tej opinii jest fakt, iż biomasa leśna jest surowcem
o niższym potencjale do produkcji metanu w procesie fermentacji. Zdaniem PIB definicję biomasy należy doprecyzować w taki sposób, aby w procesie wydawania świadectw można było kwalifikować produkty pochodzenia rolniczego - można to osiągnąć, dodając do definicji zapis: „oraz produktów ubocznych i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolnicze". Według PIB projekt ustawy o OZE powinien zawierać również zapis w sprawie uznania  za „instalacje odnawialnego źródła energii” zmodernizowanych bloków węglowych przystosowanych do współspalania biomasy.

 

Bartłomiej Mitka

CDR O/Kraków

 

<--Wstecz

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl