LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Za nami nabór na wsparcie przygotowawcze dla LGD

W lipcu w całej Polsce trwał nabór wniosków o przyznanie tzw. wsparcia przygotowawczego dla Lokalnych Grup Działania. Wsparcie ma umożliwić funkcjonowanie grup do marca 2016, gdy grupy i ich strategie będą ponownie zatwierdzane.

 

LGD to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego na obszarach wiejskich, w którym uczestniczą zarówno przedsiębiorcy, jak i np. stowarzyszenia czy samorządy. Korzystają one z pieniędzy unijnych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Z końcem czerwca wygasał jednak okres ich finansowania z lat 2007-2013.

 

By umożliwić im funkcjonowanie do marca 2016 roku - gdy mają być wybrane i zatwierdzone nowe LGD i ich lokalne strategie rozwoju na kolejny okres unijnego programowania - urzędy marszałkowskie ogłosiły konkurs na tzw. wsparcie przygotowawcze w ramach unijnego programu Leader.

 

Wysokość wsparcia pomocniczego dla konkretnej LGD uzależniony jest od liczby mieszkańców terenu, który obejmuje dana grupa, i wyniesie od 110 do 154 tys. zł. Pieniądze unijne na ten cel pochodzą z puli dostępnej w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

 

W ramach wsparcia przygotowawczego, kosztami kwalifikowalnymi mogą być:

  • Koszty administracyjne, w tym osobowe
  • Koszty działań szkoleniowych przygotowujących lokalnych partnerów do opracowania i wdrażania LSR
  • Koszty związane z opracowaniem LSR, w tym koszty badań, analiz, opracowań i prowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi wspierających przygotowanie LSR oraz koszty doradztwa
  • Koszty nawiązywania i pogłębiania współpracy z innymi obszarami wiejskimi, w tym czynności przygotowawcze w stosunku do projektów współpracy

 

Do 2020 roku w ramach programu Leader dla LGD będzie dostępnych ok. 23 mln euro. Pieniądze te mają być przeznaczone np. na zakładanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy, niekomercyjną infrastrukturę turystyczną czy finansowanie projektów, dotyczących zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

W rozpoczynającej się właśnie perspektywie unijnej zatwierdzane na nowo LGD będą musiały spełnić kilka warunków, m.in. być stowarzyszeniem, działać na obszarze spójnym terytorialnie, na którym mieszka od 30 do 150 tysięcy mieszkańców i obejmować obszar przynajmniej 2 gmin z obszarów wiejskich.

 

 

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl