LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

„Świętokrzyskie Zagrody Edukacyjne”

„Świętokrzyskie Zagrody Edukacyjne” to projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest zapoznanie rolników z obszaru działania LGD z ideą gospodarstwa edukacyjnego  i zachęcenie ich do uruchomienia u siebie takiej dodatkowej działalności.

 

Na projekt składają się cztery działania:

  1. Szkolenie w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, koordynatora Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
  2. Wyjazd studyjny do przykładowych Zagród Edukacyjnych
  3. Wsparcie utworzenia pięciu nowych gospodarstw edukacyjnych na terenie powiatu kieleckiego
  4. Promocja nowych gospodarstw edukacyjnych

Właśnie zakończył się etap szkoleniowy projektu. Dwadzieścia osób uczestniczyło w trzydniowym specjalistycznym szkoleniu w Krakowie, gdzie szczegółowo zostali zapoznani z ideą i zasadami formalno-prawnymi funkcjonowania zagrody edukacyjnej oraz metodyką programowania i prowadzenia zajęć w oparciu o zasoby gospodarstwa rolnego. W trakcie wyjazdu studyjnego wiedza teoretyczna została pogłębiona wizytami w trzech zagrodach edukacyjnych należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych na Lubelszczyźnie i w Małopolsce:

  • w „Olejarni świątecznej” w Ruszowie na Zamojszczyźnie grupa uczestniczyła w  warsztatach „Jak drzewiej biło się olej”,
  • w Osadzie Leśnej „Doboszówka” w Kalennem koło Janowa Lubelskiego próbowała swoich sił w „Wyplataniu z rogożyny” i „Garncarstwie”,
  • w zagrodzie edukacyjnej „Pszczółki”  w Niezwojowicach w województwie małopolskim obserwowała i oceniała zajęcia prowadzone dla grupy dzieci szkolnych.

 

Przed uczestnikami projektu etap rozważnych decyzji o ewentualnym podjęciu świadczenia usług edukacyjnych we własnych gospodarstwach. Decyzja ta musi być poprzedzona rzetelnym oszacowaniem potencjału gospodarstwa i jego otoczenia oraz osobistych i rodzinnych umiejętności, możliwości i oczekiwań. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że pomysły, które zaczęły się rodzić w trakcie szkolenia zostaną przekute na konkretne programy edukacyjne przynoszące świętokrzyskim gospodarzom satysfakcję i dodatkowy dochód, a ich oferta wkrótce powiększy grono jedenastu zagród edukacyjnych aktualnie działających w województwo świętokrzyskim.

warsztatydoboszowka

Warsztaty w Osadzie Leśnej „Doboszówka” fot. LGD Białe Ługi

 

 

 

bialelugi logo swiss logpo

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl