LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Co nowego w RLKS

 

Jesień dla lokalnych grup działania, to bardzo pracowity okres. 297 grup w całej Polsce opracowuje lokalne strategie rozwoju, organizując spotkania z mieszkańcami oraz tworząc założenia do przyszłych działań.

 

Pytań i wątpliwości jest wiele. Obecny (tzw. nowy) okres programowania na lata 2014-2020 wymaga od lokalnych grup działania dobrze przemyślanych i trafnie określonych planów ujętych w lokalnych strategiach rozwoju. Odpowiednio skonsultowane zapisy w strategiach, gwarantują wysoką ocenę strategi oraz sukces w realizacji jej założeń. Ministerstwo Rolnictwa wychodząc na przeciw oczekiwaniom, odpowiadziała na pytania przesyłane z LGD z całej Polski, opracowała aktualizację poradnika w zakresie LSR na lata 2014-2020 oraz przygotowała zestaw wyjaśnień na temat kwestii związanych z działaniami LGD.

 

Poniżej zamieszczono istotne dla LGD linki.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

 

Zasady finansowania „Wsparcia przygotowawczego” i „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz ustalania alokacji środków na lokalną strategię rozwoju w ramach działania LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 2,72 MB)

Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne) (.pdf 427,88 kB)

Planowanie budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w świetle obowiązku przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy (.pdf 373,53 kB)

 

 

Pytania i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

 

Komisja wybierająca (.pdf 122,14 kB)

Koszty bieżące (.pdf 95,96 kB)

Koszty kwalifikowalne (.pdf 95,54 kB)

Kwestie proceduralne (.pdf 112,58 kB)

Kwestie rybackie (.pdf 117,81 kB)

Ocena oddziaływania na środowisko (.pdf 92,15 kB)

Operacje własne (.pdf 99,83 kB)

Parytety (.pdf 145,42 kB)

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (.pdf 132,79 kB)

Projekty grantowe (.pdf 181,14 kB)

Projekty współpracy (.pdf 123,91 kB)

Rejestr interesów (.pdf 94,02 kB)

Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy (.pdf 86,2 kB)

Ustalenie kwoty wsparcia (.pdf 103,88 kB)

Uzupełnienie wniosku o wybór LSR (.pdf 140,89 kB)

Wątpliwości odnośnie kryteriów wyboru (.pdf 165,59 kB)

Zaliczki i pożyczki (.pdf 99,89 kB)

Zapisy w LSR. Aktualizacja LSR i wskaźników (.pdf 113,74 kB)

Inne (.pdf 76,9 kB)

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl