LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Kontrole produktów posiadających oznaczenia unijne w 2011 roku

Producenci produktów regionalnych i tradycyjnych posiadających Chronioną Nazwę Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub będące Gwarantowanymi Tradycyjnymi Specjalnościami (GTS) muszą poddawać się kontrolom potwierdzającym zgodności procesu produkcji z zarejestrowaną na poziomie wspólnotowym specyfikacją.

 

Kontrola dokonywana jest na wniosek producenta przez Inspektorów z właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) lub upoważnionej jednostki certyfikującej. Wyboru podmiotu kontrolującego dokonuje producent.

Jedynie poddanie się takiej kontroli i otrzymanie świadectwa jakości lub certyfikatu zgodności, upoważnia producenta do używania zarejestrowanej we Wspólnocie nazwy produktu regionalnego lub tradycyjnego.

 

 

Rys. źródło: www.ijhars.gov.pl

 

Zgodnie z informacją podaną na stronie www.ijhars.gov.pl, w 2011 roku wojewódzcy inspektorzy JHARS zrealizowali 168 Wniosków o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją złożonych przez producentów. W konsekwencji, przeprowadzono kontrole u producentów 15 produktów rolnych i środków spożywczych zarejestrowanych jako ChNP, ChOG lub GTS i wydano łącznie 168 świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji ze specyfikacją.

Polska przesłała do Komisji Europejskiej łącznie 36 wniosków o rejestrację nazw jako ChNP, ChOG lub GTS, z czego 34 nazwy zostały już zarejestrowane, kolejne: Jagnięcina podhalańska i Ser koryciński swojski, zostały już opublikowane w dzienniku Urzędowym UE i oczekują na rejestrację.

 

Klaudia Kieljan

CDR O/Kraków

 

<--Wstecz

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl