LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

„Europejska Grupa Działania” z Programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja dorosłych

Instytucją realizującą projekt pn. "Europejska Grupa Działania", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH - AKCJA: Mobilność kadry edukacji dorosłych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", które jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Naszym celem jest zrównoważony rozwoju powiatu Olkuskiego, animujemy i aktywizujemy społeczność lokalną. Dużym atutem naszego regionu są naturalne walory turystyczne, jak jedyna w Europe Pustynia Błędowska. Jednakże wciąż walory te nie są w pełni wykorzystywane. Nasz region to obszar rolniczym, o wysokiej stopie bezrobocia oraz o silnych tendencjach migracyjnych i starzenia się społeczeństwa. Dlatego też, region wymaga stałego wsparcia i aktywizowania społeczności lokalnej. By rozwijać nasz region w sposób zrównoważony i profesjonalny opracowaliśmy wraz z mieszkańcami Lokalną Strategię Rozwoju. Współpraca ponadnarodowa znacząco wzmocniła naszą organizację, jak i kompetencje członków naszego zespołu.

 

Celem projektu była poprawa jakości i innowacyjności naszych usług poprzez zastosowanie praktyk międzynarodowych oraz wzrost kompetencji naszego zespołu z zakresu edukacji nieformalnej osób dorosłych – mieszkańców obszarów miejsko-wiejskich.

 

W ramach projektu zostało zrealizowanych 10 mobilności, w których wzięło udział 10 edukatorów i trenerów. Współpraca ponadnarodowa polegała na wyjeździe typu job shadowing wraz z kursem skutecznej edukacji dla osób dorosłych opartej o zasady animacji lokalnej. Duzy nacisk został położony na wymianę dobrych praktyk z zakresu edukacji osób dorosłych. Po powrocie z mobilności uczestnicy przeprowadzili szkolenia dla pozostałych członków naszej organizacji. Raporty i materiały edukacyjne są upowszechniane w formie otwartej licencji.

 

Celowo dobraliśmy 5 krajów o bogatym doświadczeniu w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju ale i bardzo zróżnicowanych praktykach edukacyjnych, by w ramach projektu zgłębić jak najwięcej stosowanych narzędzi i metod. Projekt oparto o współpracę z LGD z Finlandii, Portugalii, Holandii, Estonii i Słowacji.

 

Projekt przyczynił się znacząco do wzrostu jakości naszych usług, dzięki czemu skuteczniej wspieramy naszych mieszkańców, jak również rozszerzamy nasza ofertę o nowych odbiorców, m.in. seniorów. Współpraca międzynarodowa pozwoliła na wdrożenie zasad organizacji uczącej się i doposażyła naszą organizację w nowe, sprawdzone techniki i metody pracy z lokalną społecznością. Każdy uczestnik zdobył nowe kwalifikacje i cenne doświadczenie z zakresu pracy nowymi technikami i metodami edukacyjnymi, co dodatkowo zostało potwierdzone certyfikatem Europass.

 

Dla wielu z nas była to pierwsza możliwość sprawdzenia się w pracy w międzynarodowym środowisku. Zdobyte doświadczanie jest wdrażane w ramach nowych projektów edukacyjnych i rozwojowych naszej organizacji, m.in. planujemy stworzyć sieć europejskich edukatorów – animatorów lokalnej społeczności wsi i małych miast. Rezultaty projektu wraz z pełną dokumentacją są promowane na wielu stronach internetowych.

 

Pobierz raport

 

 

 

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl