LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Doradczynie z jednostek doradztwa rolniczego współpracują z LGD

ZapowiedziW ramach struktury państwowych ośrodków doradztwa rolniczego znajdują się działy zajmujące się m.in. przedsiębiorczością, wiejskimi gospodarstwami domowymi, agroturystyką i przetwórstwem.

W zakres tego działu wchodzi przede wszystkim upowszechnianie wiedzy i obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, projektowania gospodarstwa domowego, estetyzacji zagrody wiejskiej, żywienia rodziny, agroturystyki, zagród edukacyjnych i kultywowania regionalnych tradycji ludowych, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego, kreowanie i promocja produktów lokalnych i regionalnych oraz inicjowanie działań w zakresie ich ochrony, poprawa estetyki i stanu sanitarno-higienicznego zagród wiejskich, standardów jakościowych, wytworzonych produktów żywnościowych upowszechnianie racjonalnego i zdrowego stylu życia, małego przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, sprzedaży bezpośredniej.

 

Doradczynie z państwowych jednostek doradztwa rolniczego kreują styl życia na wsi.

 

Jednym z licznych zadań, jakie maja do wykonania Panie pracujące w ODR jest współpraca z kobietami zamieszkującymi obszary wiejskie. W ramach swoich obowiązków, doradczynie organizują i  koordynują działania związane z szerokim spektrum działań związanych z życiem na wsi. Jednym z tematów jest prowadzenie gospodarstwa domowego.

 

Gospodarstwo domowe definiowane jest w spisach ludności, jako zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

 

Wiejskie gospodarstwo domowe (WGD) to gospodarstwo prowadzone i utrzymywane przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich. Pod tym zagadnieniem kryje się bogata tematyka związana z dbałością o kondycje, odpowiednie żywienie, kultywowanie tradycji kulinarnych i kulturowych, estetyka zagrody i architektura zieleni, drobne przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia, rękodzielnictwo, prowadzenie agroturystyki i zagród edukacyjnych, budżet domowy oraz szeroko rozumiany zdrowy styl życia.

Doradczynie współpracują m.in. z:

 • bibliotekami,
 • domami kultury,
 • domami pomocy społecznej,
 • gospodyniami,
 • Kołami Gospodyń Wiejskich,
 • kobiety wiejskie,
 • Lokalnymi Grupami Dziania,
 • Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 • Parafiami,
 • samorządem lokalnym,
 • stowarzyszeniami,
 • szkołami,
 • z rodzinami rolnika.

 

Rodzaj zadań realizowanych w ramach działu obejmującego WGD:

 • Doradztwo okołorolnicze
 • Informatory  i poradniki na temat dofinansowania, przepisów prawnych
 • Pisanie branżowych artykułów i broszur
 • Organizowanie różnych form promocji m.in. poprzez Facebook
 • Organizacja konkursów, festiwali i imprez
 • Organizowanie pokazów i wystaw
 • Tworzenie programów doradczych
 • Organizacja tematycznych szkoleń i wyjazdów studyjnych

                             

Sukcesy

 

Do licznych sukcesów i osiągnięć doradczyń można zaliczyć pomoc przy pozyskiwaniu dotacji z PROW, powstawanie działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MOL), utworzono przy współpracy rolnikami gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne. Poprzez swoją działalność zostało dokonanych wiele wpisów na Listę Produktów Tradycyjnych, , zdobyto dofinansowanie do autobusów, uzyskano pomoc dla małego biznesu poprzez wyszukiwanie w terenie małych przedsiębiorstw oraz laureatów do wielu konkursów.

 

Współpraca z LGD

 

Doradczynie w swojej działalności chętnie nawiązują kontakty z lokalnymi grupami działania. Na wielu płaszczyznach zadania ODR pokrywają się z LGD, dlatego też często współpraca pomiędzy obiema jednostkami dobrze się układa. W zakładce Doradcy, na stronie www.leaderatorium.edu.pl  zamieszczono aktualną bazę doradców gotowych do współpracy z LGD, zatrudnionych w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego.

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl