LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

V posiedzenie Grupy Tematycznej LEADER

Najważniejsza jest współpraca i otwarty dialog. Zarówno o tym co trudne, jak i o tym co dobre − powiedział Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW witając uczestników V posiedzenia Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER.

 

Dwudniowe posiedzenie GTL (25-26 stycznia 2017 r.) było okazją do rozmowy o trudnościach w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz narzędziach i sposobach niwelowania problemów. Spotkanie było okazją do prezentacji wyników ewaluacji ex-post osi LEADER w ramach PROW 2007-13 oraz rozpoczęcia dyskusji o przyszłości podejścia LEADER w Europie po 2020 r.

 

Przewodniczący GTL Witold Magryś, otwierając posiedzenie, powitał nowych członków. Następnie odniósł się do tego, co stanowi jego zdaniem wciąż największy problem, czyli komunikacji członków grupy z reprezentowanymi przez nich LGD. Zaapelował do uczestników posiedzenia, by informacje z GTL przekazywane były do wszystkich lokalnych grup działania, aby uczestnicy GTL pełnili rolę „przekaźników” wszelkich ważnych informacji dotyczących LEADER’a.

 

Czytaj więcej na stronie MRiRW: Tutaj oraz na stronie KSOW: Tutaj

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl