LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Nawet 500 tys. zł wsparcia dla instytucji kultury lub gminy

ZapowiedziPrzygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wydanie rozporządzenia ma na celu stworzenie sprawnego i efektywnego systemu wdrażania dla trzech typów operacji:

  1. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,
  2.  „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, 
  3. „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

 

Pomoc w ramach tych typów operacji będzie mogła być przyznana na:

  • budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne,
  • kształtowanie przestrzeni publicznej,
  • odnawianie lub poprawę zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
  • zakup obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

 

Beneficjentem wsparcia może być gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

 

Czytaj więcej:Tutaj

 

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl