LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Mała loteria fantowa – jak ją zgłosić i przeprowadzić?

Loterie fantowe stanowią nieodłączny element festynów strażackich, pikników szkolnych czy zbiórek parafialnych. Niestety słuszne intencje nie zawsze idą w parze ze znajomością prawa. Otóż wszelkie inicjatywy, w których zakupione losy biorą udział losowaniu nagród dla ich uczestników podlegają regulacjom ustawy o grach hazardowych. Ta z kolei nakłada obowiązek zgłoszenia takiej loterii do właściwego organu.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o grach hazardowych loterie fantowe to gry losowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.

Loterie fantowe mogą organizować osoby fizyczne, osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe) lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej (stowarzyszenia zwykłe, parafie). Warunkiem jest, aby osoby reprezentujące organizatora nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Ponadto loteria fantowa musi być prowadzona w celach dobroczynnych, tzn. dochód z loterii musi zostać przeznaczany w całości na realizację celów społecznie użytecznych.

Czytaj więcej na stronie Witryny Wiejskiej: TUTAJ

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl