LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

„Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego”

ZapowiedziCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje operację w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zatytułowaną„Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego”.

Istotą operacji jest zidentyfikowanie LGD, które podejmują i realizują zadania odpłatne w różnej formie np. prowadzą działalność gospodarczą, wykonują odpłatnie zlecenia innych podmiotów, tworzą powiązane z LGD podmioty takie jak spółdzielnie socjalne i organizacje turystyczne. W następstwie zidentyfikowanych L:GD zostaną opracowane studia przypadku i opublikowane w postaci książki. Książka trafi min. do wszystkich LGD w Polsce. Operacja jest realizowana w partnerstwie ze:

  • Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w Krakowie,
  • Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego zs. w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
  • Firma Piotr Rachwał Konferencje Naukowe w Krakowie.

Partnerzy operacji skoncentrują się głównie na działaniach promocyjnych oraz upowszechnieniu dobrych praktyk w oparciu o Internet.

Czytaj więcej: TUTAJ

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl