LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego

ZapowiedziCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. W ramach projektu w październiku i listopadzie 2017 roku  800 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie z całego kraju weźmie udział w 40 szkoleniach, które odbędą się w placówkach podmiotów ekonomii społecznej.

 

Celem projektu pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego” jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do działania, dzięki któremu będą w stanie same stworzyć sobie i innym miejsca pracy, a także uczestniczyć w życiu publicznym i dialogu społecznym.

 

Realizacją przedmiotu umowy zostaną objęte w szczególności kobiety zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz przedstawiciele: samorządu rolniczego, związków i organizacji rolniczych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju aktywności i partycypacji społecznej kobiet lub zajmujących się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i wykluczenia społecznego.

 

Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy doradczyń koordynujących szkolenia  z przedstawicielkami i przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, a także wzmocnienie kontaktów liderek społeczności wiejskiej z doradczyniami ośrodków doradztwa rolniczego, lokalnych grup działania oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Kontakty te w przyszłości mogą zaowocować pomocą w opracowaniu i wdrożeniu konkretnych projektów.

 

Karolina Boba
CDR O/Kraków Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Czytaj więcej: TUTAJ

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl