LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Grupa Tematyczna ds. podejścia LEADER

ZapowiedziDokumentacja z posiedzeń.

 

Uchwała Nr 7 Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”- pobierz,  zał. nr 1  - pobierz

 

Uchwała nr 6 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 dla działania "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej" - pobierzZał. nr 1: a, b, c, d, e

 

Uchwała nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. proceduralnych związanych z wdrażaniem podejścia LEADER - pobierz

 

Uchwała nr 4 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rekomendacji potrzeb szkoleniowych lokalnych grup działania z Planu działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz

 

Uchwała nr 3 z 19 września 2016 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” - pobierz

 

Uchwała Nr 2 z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania PO KSOW na lata 2016-2017 dla działania "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej" - pobierz

Stanowisko nr 1 z 12 kwietnia 2016 w sprawie roli GTL w kształtowaniu planów operacyjnych KSOW oraz planu działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz

 

Uchwała Nr 1 z dn. 8.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu grupy tematycznej ds. podejścia LEADER - pobierz

 

Czytaj więcej:TUTAJ

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl