LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Podsumowanie projektu pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie od lipca do listopada 2017 r., zrealizował projekt pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”.

Celem szkoleń było zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do większej aktywności zarówno w sferze gospodarczej, publicznej jak i społecznej oraz przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji zajmujących się promocją praw kobiet oraz zwiększenie świadomości kobiet w zakresie przysługujących im praw. Podczas szkolenia uczestniczki zdobyły niezbędną wiedzę z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, jako podmiotów ekonomii społecznej tworzących miejsca pracy i pozyskiwania środków na ich funkcjonowanie oraz możliwości podejmowania działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Przedstawiono również instrumenty wprowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak sprzedaż żywności przez rolników oraz spółdzielnie rolników. Omówiono możliwość aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i tworzenia miejsc pracy poprzez podejmowanie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, opiekuńczego czy zagrody edukacyjnej.

Szkolenia zostały podzielone na dwie części: na część warsztatową polegającą na zapoznaniu się z praktycznym funkcjonowaniem PES oraz część wykładową, gdzie uczestniczki szkolenia nabyły wiedzę z zakresu tematycznego: praw kobiet, tworzenia oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, tworzenia miejsca pracy, działań finansowanych w ramach PROW 2014-2020, sprzedaży żywności przez rolników, premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, spółdzielni rolników(Spółdzielczych Grupy Producentów Rolnych), spółdzielni socjalnych. Ponadto uczestniczkom szkoleń została przekazana wiedza na tematprojektu strategicznego „Gospodarstwo otwarte na ludzi” wyznaczonego w dokumencie rządowym „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”. W czasie szkoleń podkreślono, że powyższe działania służąintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy i świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej, gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne czy też gospodarstwa opiekuńcze, które również przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi.

Czytaj więcej: TUTAJ

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl