LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services

W skrócieProjekt pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services w ramach Programu Erasmus+

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczął realizację międzynarodowego projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services (CARE-T-FARMS)  współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202). Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Belgii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. Jest to kolejne działanie podejmowane przez CDR O/Kraków na rzecz rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce.

 

Rolnictwo społeczne jest ideą, która znajduje odzwierciedlenie w działalności praktycznej polegającej na poszerzaniu katalogu działalności gospodarstwa rolnego o usługi o charakterze społecznym (np. usługi edukacyjne, usługi o charakterze opiekuńczym, usługi terapeutyczne czy usługi mające na celu włączenie społeczne). Taka forma działania rozwija się szczególnie w krajach Europy Zachodniej, ale może także stanowić nowy pomysł na dodatkową działalność w polskich gospodarstwach rolnych.

 

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą  opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF).

 

Moduł pierwszy pn. "Care Farm Tutor" jest skierowany do rolników, pracowników gospodarstw rolnych, studentów i uczniów szkół średnich. Jego cel to dostarczenie podstawowej wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 3/4.

 

Moduł drugi pn. "Care Farm Manager" jest skierowany do rolników, którzy mają doświadczenie w oferowaniu zajęć dydaktycznych oraz w przyjmowaniu osób w swoich gospodarstwach rolnych. Celem modułu jest przekazanie szczegółowej wiedzy na temat planowania działań związanych z opieką w gospodarstwach rolnych. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 4/5.

 

Moduł trzeci pn. " Care Farm Social/Health Educator" jest przeznaczony dla pracowników socjalnych, psychologów i psychiatrów, którzy mają doświadczenie w pomocy terapeutycznej. Moduł ten będzie źródłem specjalistycznej wiedzy na temat planowania zajęć społecznych i opiekuńczych w gospodarstwie rolnym w ramach m.in. leczenia pozaklinicznego. Ten moduł opracowany zostanie zgodnie z poziomem EQF 5/6.

 

Finalna wersja platformy szkoleniowej wraz z kursem edukacyjnym powstanie w drugiej połowie 2019 r. Materiały szkoleniowe powinny zapewnić niezbędne narzędzia do właściwego projektowania i wdrażania rolnictwa społecznego (opiekuńczego) w całej Europie. Mając dostęp do tego rodzaju szkolenia, przewidywany jest wzrost zainteresowania rolnictwem społecznym (opiekuńczym) oraz jego upowszechnienie.

 

 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych wydarzeń związanych z projektem:

Twitter: @CARE_T_FARMS
Facebook: 
Care-T-Farms
Strona internetowa: 
http://www.care-t-farms.eu/

 

  

                                

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl