LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Polska wersja magazynu Rural Connections JESIEŃ/ZIMA 2017

ZapowiedziWydanie poświęcone jest omówieniu koncepcji rural proofing, którą już w Deklaracji Cork 2.0 przedstawiono jako mechanizm weryfikowania polityki pod względem jej wpływu na obszary wiejskie, czy upewnienia się, że wszystkie obszary polityki uwzględniają kwestie wiejskie.

Podczas lektury wydania można zapoznać się  z wnikliwą analizą podejścia brytyjskiego i nordyckiego oraz wizją europejskiego komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Phila Hogana i Guillaume Crosa, członka Europejskiego Komitetu Regionów, a także spostrzeżeniami przedstawicieli kilku sieci na temat w jaki sposób KSOW mogą pomóc w zwiększeniu skuteczności inicjatyw w zakresie rural proofing.

 

Oprócz regularnych wiadomości i aktualności z działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sieci EIP-AGRI i Sieci ds. Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich wydanie zawiera wybór artykułów na różne tematy z perspektywy zainteresowanych stron - od wiejskich inicjatyw w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu po pierwszy Europejski Parlament ds. Młodzieży Wiejskiej.

 

W magazynie również o tym, czy LEADER może być katalizatorem łączności wsi? Lokalne społeczności coraz częściej podejmują kroki mające na celu uzyskanie szybkiego dostępu do internetu na obszarach nieobjętych usługami komercyjnych dostawców szerokopasmowych łączy. W jaki sposób lokalne inicjatywy i unijny program finansowania sieci szerokopasmowych mogą połączyć siły, by zapewnić powszechną łączność?

 


 

Pobierz publikację

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl