LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Przykład projektu sektorowego uwzględniający europejską wartość dodaną inwestycji/wsparcia finansowego ze wspólnej polityki rolnej w Małopolsce.

W kontekście wspólnej polityki rolnej, rozwój obszarów wiejskich ma na celu ochronę żywotności obszarów poprzez wdrażanie programów ułatwiających inwestowanie w modernizowanie i rozwijanie działalności – zarówno rolniczych, jak i pozarolniczych.

 

W ramach II filaru dedykowanemu rozwojowi obszarów wiejskich, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane są działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które realizowane są zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie LEADER. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LEADER) w latach 2014 -2020 wzmacnia realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

 

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny” uzyskały dofinansowanie oraz zostały zrealizowane m. in. dwie operacje o tym samym zakresie, w dwóch sąsiednich gminach wchodzących w skład LGD. Polegały one na uruchomieniu działalności gospodarczej poprzez   zakup środka transportu, elektrycznego pojazdu typu „melex” przeznaczonego dla 14 osób.

 

 Fot. LGD "Gorce-Pieniny"

 

W ramach tej działalności jeden z wnioskodawców oferuje usługi rekreacyjne polegające na transporcie rekreacyjnym. Usługa polega na zwiedzaniu Szczawnicy i okolic pojazdem elektrycznym. Główna trasa wycieczkowa przebiega w obszarze jednej gminy, z centrum Szczawnicy do Jaworek, Wąwozu Homole i Rezerwatu Biała Woda, na życzenie klienta można też ustalić indywidualną trasę wycieczki. Drugi wnioskodawca oferuje podobne usługi rekreacyjne, polegające na zwiedzanie obszaru czterech gmin wchodzących w skład LGD, na krótkich odcinkach.

 

Obie te operacje z uwagi na elektryczny napęd sprzyjają ochronie środowiska.

 

Wartość dofinansowania jednego projektu wyniosła 60 tys. zł.

 

Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) finansującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl