LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Realizacja uproszczeń w praktyce - relacja z seminarium dla LGD

To już byłoSeminarium “Putting simplification into practice” zorganizowane zostało przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PK ENRD)  6 lutego 2018 r. w Brukseli.

 

W seminarium uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli lokalnych grup działania, instytucji zarządzających, agencji płatniczych, władz lokalnych, krajowych sieci obszarów wiejskich z 23 państw członkowskich UE, jak również Komisji Europejskiej, PK ENRD i europejskiej sieci obszarów rybackich (FARNET). Polskę reprezentowała Joanna Gierulska, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW oraz Krzysztof Kwatera, LGD Dolina Raby, Pełnomocnik Zarządu Polskiej Sieci LGD ds. współpracy.

 

Warsztaty zatytułowane "Realizacja uproszczeń w praktyce" dotyczyły problemu, w jaki sposób uprościć wdrażanie podejścia LEADER/CLLD w obecnym okresie programowania, jak również, jak uczynić uproszczenie jednym z priorytetów na przyszłość.

 

Kluczowe zagadnienia w obecnym okresie obejmowały: harmonizację systemów wdrażania podejścia LEADER/RLKS z zasadami Leader; kontroli i sankcji; usprawnienie wdrożenia na poziomie lokalnej grupy działania (LGD).

 

Biorąc pod uwagę priorytety uproszczeń na przyszłość, uczestnicy dyskutowali na temat:

  • wsparcia przygotowawczego i technicznego;
  • wielosektorowego i zintegrowanego podejścia;
  • wyboru lokalnych strategii rozwoju i zatwierdzania projektów;
  • możliwych rozwiązań w celu zapewnienia terminowego wdrożenia podejścia LEADER na poziomie lokalnym.

 

Prezentacje w języku angielskim dostępne są na: 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-leader-simplification_en 

 

 

Czytaj więcej: TUTAJ

 

Źródło: KSOW 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl