LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

LGD i gospodarstwa opiekuńcze a ekonomia społeczna

To już było W dniach 10-11.04.2018 przedstawicielki Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wzięły udział w Ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Spotkanie zostało realizowane w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Fundację Fundusz Współpracy.

 

W trakcie drugiego dnia spotkania, Karolina Boba przedstawiła część wykładu wprowadzającego na temat znaczenia LGD dla popularyzowania przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej z przedstawieniem kilku przykładów współpracy lokalnych grup działania (LGD) z Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES). Podejście LEADER na wielu płaszczyznach styka się na z założeniami ekonomii społecznej. Analizując zakres zadań lokalnych grup działania oraz ośrodków wsparcia można zauważyć otwarty charakter organizacji, podobny obszar działania, zbieżne cele jaki i grupy docelowe – osoby defaworyzowane. W obu przypadkach duży nacisk kładzie się na rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizację mieszkańców. Zarówno LGD jak i OWES-y oferują różne formy szkoleń, w których uczestniczą przedstawiciele obu organizacji. Charakterystyczną cechą tych dwóch grup jest ukierunkowanie na szeroko rozumiany kapitał społeczny oparty niejednokrotnie na osobach „łącznikach” działających w LGD oraz w OWES. Przykładów przenikania się podejścia LEADER i ekonomii społecznej jest wiele. Chociażby tworzenie Spółdzielni Socjalnych przez LGD, promocja PES-ów na targach, wystawach i giełdach w których uczestniczą LGD, realizacja projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie Klubów Integracji Społecznej czy angażowanie podmiotów do realizacji zadań LGD. Jedną z konkluzji krótkiej dyskusji wywołanej w trakcie wykładu, jest fakt iż LGD jako „starszy brat” OWES-ów może służyć dużym doświadczeniem oraz wsparciem dla podmiotów działających w sferze ekonomii społecznej.

Czytaj więcej: TUTAJ

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl