LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Warsztat pt. „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich” w ramach II Ogólnopolskiego spotkania sieciującego dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) „Przyszłość, teraźniejszość, przyszłość – rola OWES w ekonomii społecznej przyszłości”

W skrócie Dnia 13.06.2018 roku w ramach II Ogólnopolskiego spotkania sieciującego dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) „Przyszłość, teraźniejszość, przyszłość – rola OWES w ekonomii społecznej przyszłości” odbył się warsztat pt. „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich”.

W trakcie warsztatu omówiono następujące zagadnienia:

  1. Współpraca pomiędzy LGD-OWES - znaczenie LGD dla popularyzowania przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej.
  2. Inkubatory przetwórstwa rolno-spożywczego - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
  3. Gospodarstwa społeczne/opiekuńcze - gospodarstwo opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności.

Zakres ekonomii społecznej na obszarach wiejskich tworzy szeroką gamę możliwości wdrażania zadań skierowanych do kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, lokalnych grup działania, osób bezrobotnych czy też wykluczonych. Obszary wiejskie stanowią niszę dla realizacji usług społecznych ale też przyczyniają się do znacznego rozwoju struktury społecznej.

W kontekście LGD, przedstawiciele OWES podkreślili wagę współpracy i możliwości realizacji wspólnych działań, tj. wspólnej organizacji szkoleń, wkładu merytorycznego pracowników OWES w zadania LGD, prowadzenie warsztatów z animacji i aktywizacji mieszkańców, tworzenie podmiotów ekonomii społecznej,  inicjowanie i pobudzanie przedsiębiorczości. Zasugerowano wspólne działania LGD i  OWES dla i z młodzieżą. 

 

Czytaj więcej: TUTAJ

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl