LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

XIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

W skrócieGrupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 5 grudnia 2019 r. spotkała się już po raz trzynasty. Posiedzeniu, odbywającym się w gmachu MRiRW, przewodniczyła Pani Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zastępca Przewodniczącego GTL.

Na początku posiedzenia Pan Łukasz Tomczak, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, poruszył temat nowopowstałego Zespołu roboczego do spraw przygotowania proponowanego zakresu merytorycznego dla instrumentu terytorialnego RLKS i zaproponował rozszerzenie jego zakresu zadań o zagadnienia związane z przyszłością podejścia LEADER w nowej perspektywie finansowej oraz zwiększenie składu członkowskiego.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl