LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

XV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W skrócie7 lipca 2020 roku odbyło się XV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w formule wideokonferencji. 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził pan Piotr Sadłocha - przewodniczący GTL. Jako pierwszy zabrał głos pan Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podniósł kwestię usprawnienia komunikacji pomiędzy lokalnymi grupami działania a samorządami województw i resortem rolnictwa odnosząc się między innymi do dyskusji LGDów w grupie na Facebooku. Z punktu widzenia współpracy i rozwiązywania problemów dotyczących LEADERa najlepszym narzędziem do sygnalizowania spraw, którymi należy się zająć jest Polska Sieć LGD. Minister zaapelował do przedstawicieli LGD, aby w tym celu wykorzystywali swoje regionalne sieci LGD oraz Polską Sieć LGD. Sprawny przepływ komunikacji jest szczególnie ważny w obecnym czasie, kiedy nowy okres jest programowany, kiedy podejmowane są decyzje co do pewnych rozwiązań w zakresie Smart Villages, działania współpraca, kiedy poszukiwana jest rola dla LGD, a jednocześnie potrzebne są dowody na to, że LGD są na stałe wpisane w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

 

Źródło: KSOW

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl