LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Przegląd Obszarów Wiejskich UE 29 - Osiągnięcia LEADER

ZapowiedziLEADER jest jedną z najdłużej działających, odnoszących największe sukcesy i popularnych inicjatyw w całej Europie.

W tym przeglądzie obszarów wiejskich UE bada się, w jaki sposób siedem zasad LEADER jest dziś interpretowanych przez ludzi, którzy byli głęboko zaangażowani we wdrażanie LEADER w społecznościach wiejskich w całej Europie.

Artykuły pokazują, w jaki sposób zasady działają w praktyce, w jaki sposób przynoszą wyniki i zapewniają trwałe działanie w czasie oraz w jaki sposób można je dostosować do nowych wyzwań i szans stojących przed obszarami wiejskimi.

EU Rural Review 29 LEADER achievements

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl