LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

XVI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W skrócie20 listopada 2020 roku odbyło się XVI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w formule wideokonferencji. Posiedzenie otworzył i prowadził pan Piotr Sadłocha - przewodniczący GTL.

 

Jako pierwsza zabrała głos pani Joanna Gierulska  Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która poruszyła kwestię kluczowych kierunków dla LEADER’a w odniesieniu do okresu przejściowego. Pani Dyrektor wystąpienie rozpoczęła od obecnego podziału środków na LEADERa w PROW 2014-2020 oraz dodatkowych środków na okres przejściowy, omawiając szczegółowo kwestie wsparcia przygotowawczego, jak również wdrażanie LSR. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęciła koncepcji Smart Villages (SV) traktowanej jako nowe narzędzie dla obszarów wiejskich, które zostało zaproponowane przez Komisje Europejską. Uczestnikom posiedzenia zostały przybliżone informacje o samej idei SV oraz planowane wsparcie na przygotowanie koncepcji SV przez gminy objęte LSR. Na końcu wystąpienia słuchacze uzyskali informacje o planie przejściowym pomiędzy okresami programowania.

 

Czytaj więcet: TUTAJ

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl