LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Temat: Zmiana. O czym dyskutowano na kolejnym spotkaniu grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER?

W skrócieCzy zastanawialiście się kiedyś, gdzie prowadzone są najważniejsze dyskusje na temat podejścia LEADER, jednego z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat!? W Polsce to członkowie specjalnie utworzonej grupy wymieniają się wiedzą w tym zakresie, a także podejmują najważniejsze decyzje związane z podejściem LEADER. 

Kolejne, już siedemnaste, posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER odbyło się w formule wideokonferencjiw ubiegłym tygodniu. Po kilku słowach wstępu przewodniczącego grupy pana Piotra Sadłochy, pani Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawiła zakres zmian w PROW 2014  –  2020 w działaniu LEADER, w tym bardzo szczegółowo omówiła zmiany w PROW 2014  –  2020 w działaniu M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) w poddziałaniach: 19.1 Wsparcie przygotowawcze; 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Pani Orzechowska poświęciła także dużo uwagi kwestii wsparcia przygotowania oddolnych koncepcji rozwoju  w skali makro (smart village – inteligentna wioska), w tym przedstawiła założenia koncepcji smart village, zasady dotyczące kryteriów wyboru, kwoty i stawki wsparcia. W kolejnej części swojej prezentacji odniosła się również do prowadzonego w ramach poddziałania 19.3 ciągłego naboru, który będzie kontynuowany do wyczerpania środków lecz nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Następnie przybliżyła kwestię nowego brzmienia zapisów poddziałania 19.1.oraz warunki kwalifikowalności,  kwoty i stawki wsparcia. Na zakończenie wystąpienia uczestnicy zapoznali się z zmianami i autopoprawkami zgłoszonymi na Komitecie Monitorującym PROW.

 

Czytaj więcej:TUTAJ

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl