LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Jak podejście LEADER wpływa na zrównoważony rozwój terytorialny?

Zapowiedzi Zapraszamy lokalne grupy działania do udziału w badaniu dotyczącym oceny wpływu podejścia LEADER na zrównoważony rozwój terytorialny (Evaluation of the impact of LEADER on balanced territorial development).

Badanie prowadzone jest w krajach Unii Europejskiej na zlecenie DG AGRI. Jego celem jest przedstawienie szerszego spojrzenia na wdrażanie LEADER i umożliwienie międzynarodowej oceny podejścia z uwzględnieniem różnych metod wdrażania. Analiza tego typu informacji umożliwi znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, między innymi co sprawia, że LEADER działa w różnych kontekstach i jak skutecznie spełnia lokalne potrzeby?

 

Badanie obejmuje:

  • pogłębione studia przypadków 36 lokalnych grup działania i instytucji zarządzających w kilkunastu programach rozwoju obszarów wiejskich w wybranych regionach (w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji);
  • badanie on-line skierowane do menedżerów LGD; 
  • badanie on-line skierowane do instytucji zarządzających.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl