LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Leader po roku 2013

Leader po roku 2013 - na podstawie projektów legislacyjnych. Od wielu miesięcy trwa burzliwa dyskusja na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. W obecnym okresie programowania Leader jest jej częścią. Stąd też opinie, oceny i propozycje na przyszłość dotyczą także podejścia LEADER.

  

W pakiecie legislacyjnym  WPR zawierającym projekty rozporządzeń na  lata 2014 – 2020 Leader został uznany za użyteczną metodę rozwoju obszarów wiejskich. „Z tego względu należy kontynuować stosowanie podejścia Leader w przyszłości i podejście to powinno pozostać obowiązkowe dla wszystkich programów rozwoju obszarów wiejskich” (Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW). Warto dodać, że państwa członkowskie na lata 2014 – 2020 muszą zarezerwować dla LEADER-a co najmniej 5% środków z EFRROW.  Z cytowanego projektu rozporządzenia wynika ponadto, że podstawą  metody Leader, będą Lokalne Strategie Rozwoju wdrażane na poziomie lokalnym.

Projektuje się, że wsparcie z EFRROW w ramach Leadera będzie obejmować wszystkie aspekty przygotowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz działania LGD. Zapowiadany jest tzw. „pakiet startowy Leader” dla obszarów gdzie do tej pory inicjatywa Leader nie była stosowana. „Pakiet startowy” zapewniłby środki na przeprowadzenie badań, konsultacje i opracowanie LSR.

W latach 2014 – 2020 rośnie ranga rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną, tym samym rośnie ranga LEADERA. Zamierza  się wprowadzić możliwość realizacji strategii rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, poprzez co Leader stałby się podejściem wielofunduszowym. Stąd też, najważniejsze przepisy regulujące podejście Leader (funkcjonowanie LGD, oraz elementy składowe strategii rozwoju lokalnego) znajdują się we wniosku do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego Wspólnych Ram Strategicznych (WRS).

Najważniejszym obowiązkiem LGD w kolejnym okresie programowania będzie opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego. W przypadku, gdy realizacja wybranej strategii wymagać będzie wsparcia ze strony więcej niż jednego funduszu, może zostać wyznaczony fundusz podstawowy, wtedy koszty bieżące oraz działania w zakresie aktywizacji i współpracy będą finansowane z wyznaczonego funduszu podstawowego. Planuje się, że wybór i zatwierdzenie wszystkich strategii rozwoju lokalnego zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W następnym numerze Newslettera o zadaniach Lokalnych Grup Działania w kolejnym okresie programowania.

 

Więcej informacji w Bibliotece.

Jadwiga Nowakowska

CDR O/ Kraków

 

<--Wstecz

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl