wtorek, 16 kwiecień 2024
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Teoria

  Teoria

  Turystyka przyciągająca na wieś coraz więcej turystów krajowych i zagranicznych jest istotnym elementem różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworzącym
  Czytaj Dalej
 • Praktyka

  Praktyka

  Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiejhttps://nawsinajlepiej.polska.travel/aktualnosci/ Oferta tematyczna Sądeckiej Organizacji Turystycznejhttp://www.sot.org.pl/index.php?p=1_6_Produkty   Dobre praktyki w zakresie rozwoju
  Czytaj Dalej
 • Stowarzyszenia Agroturystyczne

  Stowarzyszenia Agroturystyczne

  Interesy kwaterodawców wiejskich w Polsce na poziomie krajowym reprezentuje Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” www.agroturystyka.pl    Federacja prowadzi własny
  Czytaj Dalej
 • Doradztwo

  Doradztwo

          Schemat doradztwa publicznego w Polsce:            Baza adresowa instytucji wspierających działalność turystyczną
  Czytaj Dalej
 • Dofinansowanie

  Dofinansowanie

  Rolnicy i członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie na uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć turystycznych na wsi w ramach Programu Rozwoju
  Czytaj Dalej
 • Wydarzenia promocyjne

  Wydarzenia promocyjne

  Kampania promocyjna MRiRW „Odpoczywaj na wsi”   Strona programu www.opoczywajnawsi.pl Plan kampanii „Odpoczywaj na wsi” 2020        
  Czytaj Dalej
 • Sympozjum agroturystyczne

  Sympozjum agroturystyczne

  XVIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM AGROTURYSTYCZNE „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej” 14-16 października 2019 roku, Kraków, Hotel „Vienna House Easy Cracow”, ul.
  Czytaj Dalej
 • Odpoczywaj na wsi

  Odpoczywaj na wsi

  Odpoczywajmy na wsi! Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: zobacz więcej    „WYPOCZYWAJ W POLSCE – ODPOCZYWAJ NA WSI” spot
  Czytaj Dalej
 • Poradnik antykryzysowy

  Poradnik antykryzysowy

  Wybrane artykuły z zakresu turysyki wiejskiej  publikowane na www.poradnik-row.pl: Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii
  Czytaj Dalej
A+ R A-

Przepisy prawa turystycznego


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 187)  czytaj


Ustawa o usługach turystycznych ustala podział obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na dwie grupy:

 • obiekty hotelarskie, używające jednej z nazw prawnie chronionych (hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe, schronisko młodzieżowe, dom wycieczkowy, schronisko) – mają obowiązek uzyskania przed rozpoczęciem działalności  decyzji właściwego terytorialnie Marszałka Województwa o zaszeregowaniu do określonego rodzaju i nadaniu kategorii,
 • inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie – które nie korzystają z nazw rodzajowych chronionych prawem a świadczący w nich usługi nie muszą uzyskiwać decyzji o zaszeregowaniu, a jedynie zgłosić obiekt do ewidencji obiektów. Zgodnie z art. 1a ustawy o usługach turystycznych od 1 maja 2004 roku przepisy dotyczące świadczenia usług hotelarskich stosuje się także do rolników wynajmujących pokoje i miejsce na ustawienie namiotów w gospodarstwie rolnym.

 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169)  czytaj

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia określa minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Właściwa terytorialnie gmina, jako organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie ma prawo do kontroli obiektu w zakresie spełnienia wymagań określonych Rozporządzeniem.<<<   WRÓĆ