W związku z licznymi postulatami w sprawie zmiany warunków przyznawania premii dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 10 sierpnia br., przed rozpoczęciem naboru wniosków, przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 1-2 października 2015 roku organizuje szkolenie nt. ”Formy opodatkowania gospodarstw rolnych (z uwzględnieniem rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego wraz z zasadami prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie).

W dniach 4-6 września br. w Częstochowie odbyła się Ogólnopolska XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza, towarzysząca Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim. Organizatorem wystawy był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a jej współorganizatorami zostali: Urząd Miasta Częstochowy oraz Samorząd Województwa Śląskiego. Krakowski Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego zaprezentował ofertę CDR na swoim stoisku informacyjno-promocyjnym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 21.09 - 19.10.2015 r. w oparciu o platformę szkoleniową CDR Oddział w Krakowie szkolenie internetowe pod nazwą: Metodyka wsparcia dla LGD w procesie budowy lokalnych strategii rozwoju. W terminie do 16 września 2015 roku można zgłosić zainteresowanie samokształceniem, uzyskać dostęp do materiałów samokształceniowych oraz zaliczyć test.

logo200W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi warto przeczytać m.in. artykuł nt. Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, której koordynatorwm jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
Zachęcamy do lektury.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. W ramach tej współpracy informujemy, że do 2 października 2015 r. trwa rekrutacja na Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie pt. Studium wiedzy o Unii Europejskiej "AGRO-UNIA".

horttechPo sukcesie Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH, odbywających się od 21 lat, Targi Kielce zdecydowały o organizacji wydarzeń, które stanowić będą uzupełnienie oferty skierowanej do środowiska producentów owoców  i warzyw oraz hodowców ryb śródlądowych. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa HORT-TECHNIKA oraz Targi Rybactwa Śródlądowego, odbędą się od 27 do 28 listopada 2015 r., a ekspozycji sprzętu, wyposażenia, oferty usług i szkoleń, towarzyszyć będą pokazy i warsztaty z zakresu przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Wśród instytucji wspierających to przedsięwzięcie jest również Centrum Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 21-23 września 2015 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania na temat: „Zarządzanie projektami grantowymi jako metoda aktywizacji lokalnych społeczności w zgodzie z podejściem LEADER opisanym w PROW 2014-2020”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 7-8 września 2015 r. szkolenie stacjonarne pt. „ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: zakładanie działalności gospodarczej i tworzenie biznesplanu".

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 29 - 30 września 2015 roku organizuje dla doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego IV Doroczne Warsztaty pt. „Obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście tworzenia baz danych oraz zasad prawidłowego przygotowania newslettera, jako ważny aspekt w rozwoju obszarów wiejskich”.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 26-28 sierpnia br. X Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa dla kierowników Działów Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw.
Celem warsztatów jest analiza, ocena poprawności i korekta przyjętego modelu sprawozdawczości, oraz przygotowanie do sporządzania programu działalności na 2016 r. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Departamentem Strategii Analiz i Rozwoju MRiRW.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 24-25 września 2015 roku szkolenie dla nowo wybranych członków organów decyzyjnych (Rad) Lokalnych Grup Działania na temat: „Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 15.08 - 30.09.2015 r. w oparciu o platformę szkoleniową CDR Oddział w Krakowie seminarium internetowe pod nazwą: Idea i istota sieciowych produktów turystyki wiejskiej. W ramach wyznaczonego terminu, w dowolnym momencie uczestnik może zgłosić zainteresowanie samokształceniem, uzyskać dostęp do materiałów samokształceniowych oraz zaliczyć test.

sympozjum logoXVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne „Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich"
15-17 września 2015 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców z WODR, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych na szkolenie z zakresu Przygotowanie wniosku oraz biznes planu dla działania "Premia dla młodych rolników" objętego PROW 2014-2020. Szkolenia organizowane będą w centrali CDR w Brwinowie oraz oddziałach w następujących terminach:

leader2007 2013mZapraszamy do zapoznania się z treścią drugiego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.