Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska" w 2014 r. 

Życzymy miłej lektury!

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w okresie kwiecień/maj 2014 rorganizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin. Posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest warunkiem wymaganym od osób sprzedających środki ochrony roślin. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 22-29.04.2014 r. w oparciu o platformę szkoleniową seminarium internetowe pod nazwą: Idee innowacji, transferu wiedzy i współpracy w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych, którzy są zainteresowani problematyką innowacji, transferu wiedzy i współpracy w nowym okresie programowania 2014-2020.

 

By sprostać wymogom nowej perspektywy finansowej, Lokalne Grupy Działania, w najbliższych miesiącach przystąpią do opracowywania Lokalnych Strategii Rozwoju dla obszarów na których działają. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w celu merytorycznego wsparcia organizatorów tego procesu zrealizowało  w dniach 26-28 marca 2014 roku szkolenie na temat: „Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania i wykorzystania wyników, do podnoszenia jakości zarządzania strategicznego rozwojem obszaru”. Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, uczestniczyli w nim przedstawiciele LGD i LGR z terenu całej Polski. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pierwszego w 2014 roku numeru kwartalnika Leader Newsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania. W numerze między innymi o ogólnodostępnej siłowni, TVP promującej LGD, edukacja na Szlaku Śliwkowym, wsparciu dla LGD i wiele innych ciekawych informacji - zobacz Leader Newsletter

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce” – II edycja. 

W dniach 10-11 maja 2014 r. w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46 i 54 odbędzie się XVII Małopolska Giełda Agroturystyczna organizowana wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Równocześnie w tym terminie na Terenia Kampusu odbywać się będą III Targi Ogrodnicze przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje  w dniach 10 – 11 kwiecień 2014 r. szkolenie dla nauczycieli szkół rolniczych pod tytułem „Myślenie projektowe zgodne z założeniami nowego okresu programowania”.  

Lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie powoli wrastają w wiejski „pejzaż” społeczny polski, są lepiej rozpoznawalne i mają już swoje osiągnięcia. Nie mniej nadal konieczne jest doskonalenie procesów zarządzania rozwojem lokalnym. Chodzi o to, aby coraz więcej mieszkańców i podmiotów obszarów objętych oddziaływaniem partnerstw włączało się w rozwój lokalnego środowiska z jednoczesnym własnym zaangażowaniem. To powinien być proces coraz bardziej świadomy, a nie tylko motywowany możliwością uzyskania wsparcia finansowego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 17 marca br. szkolenie pn. "Płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe 2014 (oraz wybrane działania PROW 2014-2020)".  Jest ono skierowane do doradców rolnych z prywatnych i państwowych jednostek doradczych.


Czy szkolenie z myślenia projektowego po 10 latach korzystania przez Polskę z funduszy europejskich jest jeszcze konieczne? Okazuje się, że tak. A nawet więcej, jest nadal aktualne. W kontekście zapisów Strategii Europa 2020 i wyzwań, jakie stawia Unia Europejska przed każdym państwem członkowskim, zasady myślenia projektowego i logika interwencji, są podstawą tworzenia każdego programu, każdej operacji.  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 26-28marca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: „Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania i wykorzystania wyników, do podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym rozwoju obszaru”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu blended - learning pt. „Zastosowanie innowacyjnych metod rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", skierowanym do pracowników zatrudnionych w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 22 lutego 2014 r. (sobota) organizuje jednodniowe szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób sprzedających środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 1, 2 i 8 lutego 2014 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin” przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin. 

W daniach od 25 stycznia do 9 lutego 2014 r. odbędzie się pierwszy "Karnawał smaków – Kraków, Małopolska". Organizatorem projektu jest Krakowska Izba Turystyki.
Celem projektu jest kreowanie, rozwój i komercjalizacja produktu markowego turystyki kulinarnej w okresie posezonu, aktywizacja i stworzenie platformy współpracy dla partnerów zainteresowanych  turystyką kulinarną w Małopolsce oraz propagowanie tradycji kulinarnych Małopolski, promocja produktów lokalnych, zdrowej żywności, wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych i rolniczych.