Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 7-14 grudnia 2015 roku seminarium internetowe pn. „Metodyka wsparcia dla LGD w zakresie budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 8-9 grudnia 2015 r. w siedzibie CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1, szkolenie stacjonarne pt. „Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zapraszają do udziału w „III Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych". Konferencja finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 i adresowana jest do Członków i Koordynatorów Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 23 listopada–4 grudnia 2015 r. szkolenie internetowe z opcjonalną częścią warsztatową pt. "ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: zakładanie działalności gospodarczej i tworzenie biznesplanu". Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 23 listopada - 4 grudnia 2015 r. szkolenie internetowe pt. „Problematyka społeczna i ekonomiczna obszarów Europy o rozdrobnionej strukturze agrarnej – podsumowanie pięciu międzynarodowych konferencji”.
Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców rolnych zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczością oraz Wspólną Polityką Rolną 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie organizuje w dniach 1-8 grudnia 2015 roku seminarium internetowe pn. "Koncepcja funkcjonowania i budowa systemu opiekunów wsi". Jest ono adresowane do specjalistów i doradców zatrudnionych w WODR. Głównym celem seminarium jest zapoznanie doradców zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich z ideą budowy i funkcjonowania systemu animatorów-opiekunów wsi, z problematyką animacji wiejskich społeczności i różnorodnymi podejściami, które opierają się na partycypacji mieszkańców dla rozwoju wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Zarządzanie budżetem domowym wiejskiego gospodarstwa domowego”, które odbędzie się w dniach 27 listopada – 15 grudnia 2015 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizujew dniach 23 listopada - 4 grudnia 2015 r. szkolenie internetowe pt. „Finansowe i organizacyjne wsparcie działań społecznych i pro przedsiębiorczych na obszarach wiejskich aktywizujących młodzież ze szkół rolniczych".

leader2007 2013mZapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 2-3 grudnia 2015 r.  szkolenie warsztatowe pt. „Podatek dochodowy w działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich”. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Produkty lokalne w sprzedaży bezpośredniej - uwarunkowania formalno-prawne - aktualizacja krajowych przepisów prawnych" w terminie od 27.11 – 16.12.2015 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczyna realizację cyklu seminariów dla kobiecych organizacji pozarządowych (m.in. KGW) lub działających na rzecz kobiet na obszarach wiejskich pt. "Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji".

IMG szW dniu 20 października 2015 roku do Krakowa przebywała delegacja przedstawicieli związku rolników ze Szwecji. Wizyta gości w CDR/o Kraków była jednym z elementów ich wizyty w naszym kraju, której celem było poznanie oraz wymiana poglądów i doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w obydwu krajach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje dla nauczycieli szkół rolniczych szkolenie internetowe pt. „Podstawy finansów i zarządzania w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich".

Głównym celem szkolenia jest przekazanie nauczycielom szkół rolniczych wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw finansów i zarządzania z naciskiem na tematykę obejmującą zakres funkcjonowania niewielkich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w oparciu o platformę internetową CDR w terminie od 16 do 27 listopada 2015 roku seminarium internetowe pod nazwą: „Rola i znaczenie innowacji w polityce rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających innowacje ramach PROW 2014 – 2020" dla doradców zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie jest bezpłatne.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje 2-dniowe szkolenie pn. „Ekonomia społeczna, jako rodzaj działalności, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne – Możliwości tworzenia gospodarstw opiekuńczych".