W słoneczną sobotę 15 czerwca 2013 roku w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się X Jubileuszowy Piknik "Poznaj Dobrą Żywność".

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło w dniach 17 – 19 czerwca 2013 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 01-03.07.2013 r. szkolenie pn. „Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego”. Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych.

Harmonogram dwudniowych stacjonarnych warsztatów, które zaplanowane zostały w terminie 10-11 czerwca 2013 roku w CDR O/Kraków do pobrania TUTAJ

W warsztatach uczestniczyć będą osoby, który pomyślnie ukończyły pierwszy etap szkolenia - elearning.

W dniach 23 – 24 maja 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie na temat: "Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej”. 

W dniach 25-26 maja 2013 roku odbyło się już ostatnie z zaplanowanych ośmiu seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie na temat: "Myśl społecznie, działaj ekonomicznie – działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej”. Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2013 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa1. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 20 czerwca – 4 lipca 2013 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków szkolenie internetowe pod nazwą:  "Koncepcja funkcjonowania miniprzedszkoli oraz alternatywnych form wychowania przedszkolnego i opieki dziennej dzieci od 0 do 5 roku życia na obszarach wiejskich".

W dniach 18-19 maja 2013 roku odbyło się już siódme z zaplanowanych ośmiu seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 24 – 26 czerwca 2013 r. szkolenie dla LGD na temat „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo  trójsektorowe – strategia rozwoju organizacji”

W dniach 11 – 12 maja 2013 roku odbyło się szóste z ośmiu zaplanowanych seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 17 – 19 czerwca 2013 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania na temat: „Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy”.

Szkolenie będzie miało charakter metodyczny, przygotowujący Lokalne Grupy Działania do opracowania planu strategicznego zgodnie z uniwersalnymi zasadami zarządzania rozwojem obszaru. Program szkolenia będzie realizowany poprzez wykłady i zajęcia praktyczne.

W dniach 4 – 5 maja 2013 roku odbyło się piąte z ośmiu zaplanowanych seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

 W dniu 10 maja 2013 r. o godzinie 13.00 odbędzie się zakończenie kursu „Wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym oraz BHP” w sali nr 033 na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego  przy al. 29 Listopada 46.

W czasie zakończenia zostaną rozdane zaświadczenia oraz zostaną omówione dokumenty niezbędne do wpisu na listę doradcy rolnego.

 

 Wyniki egzaminu testowego kursu pn.: „Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”, który odbył się 28 kwietnia 2013 r. godz. 1400 – 1500 do pobrania poniżej:

pobierz dokument

 

W dniach 27-28 kwietnia 2013 roku odbyło się czwarte z ośmiu zaplanowanych seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).