Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska"

IMG 0002W dniach  25-26 czerwca 2015 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona problematyce drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Tegoroczny temat konferencji pt. „Alternatywne  źródła dochodów drobnych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej” poruszał problem alternatywnych źródeł utrzymania w rolnictwie, a w szczególności w drobnych gospodarstwach rolnych. Temat ten jest aktualny i niezmiernie ważny na całym obszarze Unii Europejskiej, a zapewne także i w innych krajach Europy i świata. Konferencja pierwszego dnia przyciągnęła ponad 320 uczestników, przedstawicieli świata nauki, doradców, agencji rządowych, przedsiębiorców, samorządowców, ale przede wszystkim rolników i  ich rodziny.

IMG 706622 i 23 czerwca bieżącego roku w siedzibie Centrum doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie miało miejsce szkolenie pn. „Zarządzanie budżetem domowym wiejskiego gospodarstwa domowego”. Czternastu doradców z kilku województw zgłębiało wiedzę w zakresie konstruowania i planowania budżetu domowego oraz zarządzania środkami stanowiącymi nadwyżkę.

zarzadzanieCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie pod nazwą: „Zarządzanie budżetem domowym wiejskiego gospodarstwa domowego”, które odbędzie się w dniach: 22 – 23 czerwca 2015 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

UWAGA ZMIANA HARMONOGRAMU!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 29.06-01.07.2015r. szkolenie pn. Analiza i planowanie rozwoju gospodarstwa. Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje seminarium internetowe pod nazwą „Myślenie projektowe jako podstawa tworzenia projektów”, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz szkolenie on-line pod nazwą „Jak prawidłowo napisać projekt”, które będzie trwało od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r.

Tematyka dorocznego seminarium dla kierowników działów przedsiębiorczości, agroturystyki i wiejskiego gospodarstwa domowego oraz rozwoju obszarów wiejskich poświęcona była głównie pierwszemu priorytetowi PROW na lata 2014-2020, tj.: Transfer wiedzy i innowacji ramach PROW 2014 -2020 , do zaprezentowania którego zaproszono przedstawiciela MRiRW. Prezentacja objęła poddziałania:


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Europejskim Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie  Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizuje kolejną  już V  Międzynarodową Konferencję Naukową. Tegoroczny temat to "Alternatywne  źródła dochodów drobnych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej"w dniu 25 czerwca 2015 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46 (budynek Wydziały Leśnego) o godzinie 9.00.

W związku z dużym zainteresowaniem osób z poza środowiska nauczycieli szkół rolniczych tematyką „Działania wspierające innowacje oraz młodych rolników w ramach WPR"

Zaproszenie

do udziału w seminarium internetowym zatytułowanym

„Działania wspierające innowacje oraz młodych rolników w ramach WPR”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w oparciu o platformę internetową CDR O/Kraków w terminie od 1 czerwca do 30 września 2015 roku seminarium internetowe na temat „Działania wspierające innowacje oraz młodych rolników w ramach WPR. Szkolenie jest bezpłatne.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 20 czerwca 2015 r. (sobota) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedaży środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w dniach 13, 14 i 21 czerwca 2015r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób sprzedających lub zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin, które do tej pory nie uczestniczyły w szkoleniu dla sprzedawców.

W sobotę 16 maja 2015 roku w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Piknik Poznaj Dobrą Żywność.Otwarcia pikniku dokonał Minister Rolnictwa dr Marek Sawicki.Jako gospodarz uczelni głos zabrał także Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański. Gośćmi honorowymi byli Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną Komorowską. Nie zabrakło także oficjalnych gości, m.in. Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński, a także przedstawicieli mediów i prasy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 17-19 czerwca 2015 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania na temat: „Zarządzanie projektami jako metoda aktywizacji lokalnych społeczności w zgodzie z podejściem LEADER opisanym w PROW 2007-2013”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 27 – 29 maja 2015 roku doroczne ogólnopolskie seminarium dla Kierowników Działów Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki oraz kierowników innych działów związanych z rozwojem obszarów wiejskich Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

IMG 5247W dniach 25 – 26 kwietnia 2015 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada odbyła się kolejna Małopolska Giełda Agroturystyczna. Giełda jest jedną z większych imprez promujących agroturystykę na terenie Polski Południowej i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Krakowa.