Giełda odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2015 r., podobnie jak w poprzednich latach na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada 46-54 w Krakowie. Równocześnie w tym terminie odbywać się będą Targi Ogrodnicze przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego.

Kobiety! Głowy Wysoko

Sławka wie jak!

Zorganizuje, zarządzi. Od lat działa i uczestniczy w życiu KGW. Wystarczy, że powoła Zespół do „zadań specjalnych”, czyli upartą Hankę i kłótliwą Kaśkę, a one  wszystko u wójta załatwią. Okazuje się, że wady można przekuć w zalety, natomiast zalety potrafią być uciążliwe. Zbyt długa cierpliwość, przeradza się w spolegliwość a dokładność w pedantyczność.  Z kolei niepewność, wiąże się z ostrożnością a łatwowierność może być postrzegana w pozytywnych barwach. Ta różnorodność cech często wywołuje w grupie waśnie i spory, którymi należy mądrze zarządzać. Jest to zadanie dla liderki, która jak burza natychmiast i bezpośrednio zadziała w tym meteorologicznym zwierzyńcu, pełnym lekkich wiatrów, odpływów i przypływów, gwałtownych ulew, które pośród skał pokrytych różami nad którymi latają pszczoły, szaleją z lwami, kotami, myszami, psami, małpami i tchórzami. 

Kreatywność Godność Wszechstronność

Seminarium pn.: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" realizowane było w dniach 18 - 20 marca 2015 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Babiniec" – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Komitet Gminnej Współpracy 

    To jeden z pomysłów na rozwinięcie skrótu KGW, które zaproponowały uczestniczki piątego seminarium (realizowanego w dniach 16-18 marca bieżącego roku) w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Babiniec" – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach  8-9.04.2015 dwudniowe szkolenie pt. "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020". Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się doradztwem w ramach dopłat bezpośrednich. Celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe doradców dotyczące sprawnego wypełniania wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zapoznanie się z nową aplikacją e-Wniosku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 26 marca br. szkolenie "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020". Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się doradztwem w ramach dopłat bezpośrednich. Celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe doradców dotyczące sprawnego wypełniania wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zapoznanie się z nową aplikacją e-Wniosku.

Kobiety Gwardią na Wiejską!

„Szogun", „mrówka", „świder",.. byli uczestnikami IV seminarium pt.: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" w ramach projektu „Babiniec" – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, realizowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Seminarium odbyło się w dniach 13-15 marca 2015 r. w CDR O/Kraków.

Kobieta Gwarancją Wygranej!

„Kto zabrał ławeczki z malw?"

Tym pytaniem zakończyło się trzecie z kolei seminarium zatytułowane "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" w ramach projektu „Babiniec".

Kochamy Głównie Wieś!

W dniach 9-11 marca odbyło się drugie seminarium pt. "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" w ramach projektu „Babiniec” – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

W związku z ogromnym zagrożeniem jakie niesie za sobą wystąpienie wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce MRiRW zwróciło się z apelem do Ośrodków Doradztwa Rolniczego o aktywne włączenie się do kampanii informacyjnej w tym zakresie oraz wykorzystanie do szkoleń materiałów udostępnionych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

Treść pisma do pobrania TUTAJ

Kochajcie Gospodynie Wiejskie!

Takim hasłem 8 marca zakończyło się trzydniowe seminarium zorganizowane w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Babiniec” – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

   

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w jednym z 10. seminariów odbywających się w Krakowie w ramach realizowanego projektu „Babiniec” – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. Seminarium nosi tytuł: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich".

 

Możliwości wsparcia w latach 2014-2020.

Opracowanie zawiera syntetyczny opis uwarunkowań w jakich funkcjonują młodzi rolnicy w Polsce oraz możliwości wsparcia zarówno w ramach I jak i II filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj całość.

Osiągnięcia LGD są wynikiem pracy całego Stowarzyszenia

Konferencja „Zmiana wywołana wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015 na obszarze LGD „Razem ku lepszej przyszłości”

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie informuje, że XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne będzie miało miejsce w  dniach 15 - 17 września 2015 r. w Korytnicy, województwo świętokrzyskie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 14, 15 i 28 lutego 2015 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin, które do tej pory nie uczestniczyły w szkoleniu dla sprzedawców.