W związku z rozpoczęciem realizacji projektu partnerskiego pt.: „Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 22 sierpnia br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, na seminarium inauguracyjnym, spotkali się wszyscy partnerzy oraz zaproszeni goście.

Już 9 września rozpoczyna się XV Sympozjum Agroturystyczne. W tym roku Sympozjum odbywa się w miejscowości Krzyczki Szumne k. Nasielska (woj. mazowieckie). Temat przewodni konferencji brzmi: „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pod nazwą: „Zakładanie miniprzedszkoli i alternatywnych form wychowania przedszkolnego oraz punktów opieki dziennej dzieci od 0 do 5 roku życia”, które odbędzie się w dniach: 16-18 września 2013 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza w dn. 3-4 września br. na seminarium pt. „Społeczny wymiar drobnych gospodarstw rolnych w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich” skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 23 września – 29 października 2013 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków oraz własną bazę dydaktyczną szkolenie blended learning nt. „Metodyka wsparcia dla LGD w kontekście założeń dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – nowe wyzwania dla doradców współpracujących z LGD”.

W dniu 3 lipca 2013 roku rozpoczęło się w Krakowie spotkanie o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące projektu flagowego: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego”. W spotkaniu wzięło udział 20 osób z krajów Unii Europejskiej (ze Szwecji, Litwy, Łotwy, Finlandii oraz Polski) reprezentujących partnerów projektu flagowego.

5 lipca 2013 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie”. Konferencja zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Temat konferencji wskazywał więc na dwa nurty problemowe tj. szeroko rozumiane problemy ekonomiczne i społeczne gospodarstw, rodzin rolniczych i ludności wiejskiej.

Co to takiego praktyki uczniów szkół rolniczych – zastanawiałem się, gdy Dyrektor Jarosław Bomba zakomunikował, że nasz Oddział przyjmie cztery grupy ze szkół rolniczych (jak się później okazało pięć grup, w każdej czterech uczniów i opiekun)?

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pt. „Podstawy finansów i zarządzania w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich”. Dostęp do treści szkolenia będzie możliwy w okresie od 1 sierpnia do 20 grudnia br. Do udziału w seminarium zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rekomenduje, aby w ramach organizowanych kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku letniego uwzględnić wyjazdy do gospodarstw edukacyjnych, będących członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nr 2/2013 e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

Pobierz biuletyn

 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym  numerem kwartalnika Leader Newsletter adresowanego do doradców rolnych oraz przedstawicieli lokalnych grup działania.

 

Leader Newsletter nr 2/2013!

 

Więcej na stronie www.leaderatorium.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 27 lipca 2013 r. (sobota) organizuje jednodniowe szkolenie uzupełniające pn.: "Doradzanie w zakresie środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób sprzedających środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 28 lipca oraz 3 i 4 sierpnia 2013 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradzanie w zakresie środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 5 lipca 2013 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów rodzinnych drobnych gospodarstw rolnych pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46 o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

 W dniu 7 lutego 2013 r. rozpoczęła się trzyletnia kampania informacyjna pt. „Trzy znaki smaku”, której głównym inicjatorem jest Agencja Rynku Rolnego, wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program skierowany jest na rynek polski, a jego istotą jest informowanie nt. wspólnotowego Systemu Chronionych Nazw Pochodzenia ChNP, Chronionych Oznaczeń Geograficznych ChOG i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności GTS - systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja znakowanych w tym systemie produktów spożywczych.