Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w terminie 15 marca 2013 r. organizuje seminarium dla doradców pt.: "Płatności obszarowe".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje warsztaty w zakresie przekazywania informacji na temat tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście zidentyfikowanych dobrych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja - Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa w Krakowie przygotowują krajową konferencję pn. ,,Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi".

 XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne będzie miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego. Sympozjum odbędzie się w dniach 9-11 września 2013 r. w na terenie Farmy Krzyczki w miejscowości Krzyczki Szumne gmina Nasielsk. Temat przewodni konferencji brzmi: "Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 15-22 marca 2013 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe nt. "Animatorzy-opiekunowie wsi - innowacyjne wsparcie dla rozwoju lokalnych społeczności konkretnej miejscowości".

Rola publicznego doradztwa rolniczego w rozwoju obszarów wiejskich jest znacząca, choć nie zawsze doceniana. Wraz ze zmieniającą się Wspólną Polityką Rolną, a także zmieniającymi się warunkami społeczno-ekonomicznymi polskiej wsi zmianom winna ulegać rola i zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 16, 17 i 23 lutego 2013 r. organizuje szkolenie pn.: "Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin" dla osób sprzedających lub zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z czwartym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

Pobierz biuletyn

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją pt.: "Ekonomia społeczna a rozwój lokalnych społeczności - dobre praktyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych".

Pobierz publikację

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią czwartego w 2012 roku numeru kwartalnika Leader Newsletter.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 25 luty - 22 marca 2013 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków szkolenie internetowe nt. "Wprowadzenie do metodyki budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował w terminie 3-5 grudnia 2012 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe nt. "Koncepcja funkcjonowania i budowa systemu opiekunów wsi".

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało w terminie 3-5 grudnia 2012 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe nt. "Wsparcie doradcze dla lokalnych grup działania w okresie przejściowym - zarządzanie zmianą".

W seminarium wzięli udział doradcy pracujących w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, którzy współpracują z lokalnymi grupami działania.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach 19-21 oraz 26-28 listopada 2012 r. seminarium internetowe pt. "Europa 2020 - strategia wzrostu gospodarczego w nadchodzącym dziesięcioleciu". W obu edycjach wzięło udział 104 doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego z całej Polski.

W dniu 27 listopada 2012 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, odbyło się szkolenie nt. "GMO w rolnictwie szansa czy zagrożenie". W szkoleniu uczestniczyło 20 osób z terenu całej Polski - doradcy rolni i osoby zawodowo związane z rolnictwem.

Celem szkolenia było przedstawienie - możliwie najbardziej obiektywnie - wiedzy na temat GMO. Szkolenie było prowadzone w formie wykładów, którym towarzyszyła burzliwa dyskusja.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował cykl seminariów - cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe, które miały na celu zainspirowanie budowy systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR.