Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował cykl seminariów - cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe, które miały na celu zainspirowanie budowy systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR.

 

 W dniach 11-15 listopada 2012 roku w Krakowie przebywała delegacja przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii oraz wybranych instytutów branżowych.

Wizyta gości z Mołdawii była jednym z elementów realizowanej przez tę Republikę polityki dążenia do zawarcia umowy stowarzyszeniowej między UE a Mołdawią oraz integracji w ramach Partnerstwa Wschodniego.

 

W dniach 7-8 listopada 2012 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zostało zorganizowane dwudniowe szkolenie dla doradców wiejskiego gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości i agroturystyki oraz członków LGD i organizacji agroturystycznych zainteresowanych tematem: "Produkty wysokiej jakości i ich znaczenie - aspekt ekonomiczny i zdrowotny. Sprzedaż bezpośrednia produktów z gospodarstwa rolnego". W szkoleniu uczestniczyło 35 osób z terenu całej Polski.