Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie podejmując inicjatywę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby, w sprawie rozwoju spółdzielczości na wsi przyjęło zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w imieniu której działa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na realizację badania pod nazwą „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „I Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych”. Konferencja finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium internetowym zatytułowanym: "Innowacyjne projekty z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – ocena, weryfikacja i opracowanie dobrych praktyk".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 3–5 grudnia 2013 roku seminarium podsumowujące badania prowadzone wśród doradców i rolników, dotyczące spółdzielczości wiejskiej. W trakcie seminarium zostaną przedstawione wyniki badań,  wykłady oraz panel ekspertów połączony z dyskusją moderowaną na temat: Rola doradców publicznych jednostek doradztwa rolniczego w rozwoju spółdzielczych form działalności gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Powiązania strukturalne pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich” skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza doradców rolnych oraz pracowników izb rolniczych na 3-dniowe szkolenie poświęcone nowej perspektywie finansowej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje trzy seminaria: 

  • Wspólna Polityka Rolna UE 2014-2020 – kierunki rozwoju wynikające z prawa Europejskiego;
  • Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 – przez EFRROW
  • Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 – założenia podejścia do rozwoju obszarów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, w terminie 9-11.12. 2013 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli szkół rolniczych na dwudniowe seminarium na temat: "Wspólna Polityka Rolna UE 2014-2020 – kierunki wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich". 

Szkolenie odbędzie się w dniach 2-3.12.2013 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa1. Celem seminarium jest przedstawienie kierunków wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 23 listopada 2013 r. (sobota) organizuje jednodniowe szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób sprzedających środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce”.
Szkolenie odbywać się będzie metodą blended learning. Program obejmuje zajęcia on-line w dniach 25.11. – 13.12. 2013 r. oraz część warsztatową, która będzie miała miejsce w Krakowie w dniach 17 – 18.12.2013 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pod nazwą: „Wiejskie gospodarstwo domowe - między tradycją a nowoczesnością. Jak atrakcyjnie żywić domowników i turystów.”, które odbędzie się w dniach: 20-22 listopada 2013 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Polski Związek Hodowców Koni ogłaszają rekrutację na kursy i szkolenia rozpoczynające się w semestrze zimowym (2014).

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Dzisiaj tj. 21 października 2013 rok, uruchamiamy internetową platformę samokształceniową dla doradców, którzy będą przygotowywani do przeprowadzenia sesji audytoryjnych z rolnikami, w ramach realizacji projektu pod nazwą:  „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.  

Znamy już laureatów wakacyjnego konkurs na najciekawszą relację z wizyty w Zagrodzie Edukacyjnej.
Na konkurs wpłynęło 15 prac zarówno indywidualnych, jak i wykonanych wspólnie przez grupę osób. Przedział wiekowy uczestników: od wieku przedszkolnego do 54-ego roku życia. Zapraszamy do zapoznania się wynikami konkursu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 04.12.2013 r. seminarium internetowe nt. „Przedsiębiorczość społeczna a rozwój obszarów wiejskich”.
Seminarium adresowane jest do nauczycieli szkół rolniczych. Celem seminarium jest zainteresowanie nauczycieli podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej) oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości zainspirowania, uczestnictwa i roli nauczycieli w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej na wsi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu.

Pobierz biuletyn