Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. " Wybrane zagadnienia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020", które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 8-10 grudnia br. VIII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Spółdzielczość oraz GPR jako formy zrzeszania się rolników" skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

W dniach  17 – 19 listopada 2014 r. w Krakowie obył się „II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych” organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Konferencja odbyła się w Starej Zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca 12 w Krakowie, i  finansowana była ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W konferencji wzięło udział 180 osób działających na rzecz rozwoju sieci zagród edukacyjnych, w szczególności członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradcy rolniczy koordynujący funkcjonowanie zagród edukacyjnych z całej Polski.

headCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 19.01.2015 r. – 30.01.2015 r., w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków szkolenie internetowe pod nazwą: Zakładanie małych przedszkoli oraz punktów opieki dla dzieci do 5. roku życia na obszarach wiejskich.
Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych, zainteresowanych założeniem jednej z wyżej wymienianych placówek lub świadczeniem wsparcia dla osób chcących prowadzić punkt opieki lub placówkę edukacji dla dzieci do lat 5 na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 22 listopada 2014 r. (sobota) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedaży środków ochrony roślin.

napis gora6 (1)Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w „II Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych”. Konferencja finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach  25-26.11.2014 r. szkolenie pod tytułem "Nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii."

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce” – III edycja.

Szkolenie odbywać się będzie dwuetapowo. Program obejmuje zajęcia on-line w dniach 12.11. – 5.12. 2014 r. oraz część warsztatową, która będzie miała miejsce w Krakowie w dniach 2 – 3  grudnia 2014 r. Udział w obu formach traktowany jest odrębnie, jako dwa osobne szkolenia.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w okresie od 03 listopada do 17 grudnia 2014 roku w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe pod nazwą: Idee innowacji, transferu wiedzy i współpracy  w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

IMG 0066Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach 22-24.10.2014 r. 3-dniowe szkolenie pn.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – aspekty rachunkowo-podatkowe prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych.
W szkoleniu udział wzięli doradcy rolni, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich, w tym m.in. Kołami Gospodyń Wiejskich, lokalnymi grupami działania, stowarzyszeniami i fundacjami.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na szkolenia realizowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, z projektu „Rozwój systemu marketingu bezpośredniego”. Szkolenia te adresowane są do rolników i przedsiębiorców rolnych zainteresowanych sprzedażą bezpośrednią.

„Zasmakuj z UR” - pod tym hasłem w ostatni weekend września na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ulicy Balickiej 253 odbyły się I Małopolskie Targi Żywności. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  Marszałka województwa małopolskiego oraz Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W targach wzięło udział 32 wystawców.
Swoje stoisko zaprezentowało także Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wraz z Zagrodami Edukacyjnymi: „Pszczółki” z Niezwojowic k. Proszowic oraz „Maciejówka” z Ostrowa, woj. śląskie.

zdrowy styl06W dniach od 1–3 października 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie odbyło się trzydniowe szkolenie dla doradców wiejskiego gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości i agroturystyki zainteresowanych zagadnieniami: "Racjonalne żywienie rodziny wielopokoleniowej jako element profilaktyki zdrowotnej".

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje dla doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego seminarium na temat: "Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa". Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które będą się zajmować wdrażaniem celów Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EPI) oraz wspieraniem grup operacyjnych.