Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował I edycję szkolenia pt.: „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce”.

Szkolenie odbyło się metodą blended learning. Program obejmował zajęcia on-line  oraz część warsztatową, która miała miejsce w Krakowie w dniach 17 – 18.12.2013 r.

 

Sieć zagród edukacyjnych to sieć wspierająca gospodarstwa prowadzące działalność edukacyjną adresowaną do dzieci i młodzieży, umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie poprzez analizę indywidualnych praktyk. Właśnie taka idea przyświecała organizacji I Ogólnopolskiego Zlotu Zagród Edukacyjnych, który odbył się 28 i 29 listopada 2013 r. w Łodzi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 18.12.2013 r. – 8.01.2014 r., w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków szkolenie internetowe pod nazwą: Fundusze Unijne oraz inne instrumenty finansowe wspierające rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium internetowym pt. „Powiązania strukturalne pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich” skierowanym do nauczycieli szkół rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium internetowym  pt. „Powiązania strukturalne pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich” skierowanym do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie podejmując inicjatywę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby, w sprawie rozwoju spółdzielczości na wsi przyjęło zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w imieniu której działa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na realizację badania pod nazwą „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „I Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych”. Konferencja finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium internetowym zatytułowanym: "Innowacyjne projekty z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – ocena, weryfikacja i opracowanie dobrych praktyk".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 3–5 grudnia 2013 roku seminarium podsumowujące badania prowadzone wśród doradców i rolników, dotyczące spółdzielczości wiejskiej. W trakcie seminarium zostaną przedstawione wyniki badań,  wykłady oraz panel ekspertów połączony z dyskusją moderowaną na temat: Rola doradców publicznych jednostek doradztwa rolniczego w rozwoju spółdzielczych form działalności gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Powiązania strukturalne pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich” skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza doradców rolnych oraz pracowników izb rolniczych na 3-dniowe szkolenie poświęcone nowej perspektywie finansowej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje trzy seminaria: 

  • Wspólna Polityka Rolna UE 2014-2020 – kierunki rozwoju wynikające z prawa Europejskiego;
  • Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 – przez EFRROW
  • Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 – założenia podejścia do rozwoju obszarów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, w terminie 9-11.12. 2013 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli szkół rolniczych na dwudniowe seminarium na temat: "Wspólna Polityka Rolna UE 2014-2020 – kierunki wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich". 

Szkolenie odbędzie się w dniach 2-3.12.2013 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa1. Celem seminarium jest przedstawienie kierunków wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 23 listopada 2013 r. (sobota) organizuje jednodniowe szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób sprzedających środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce”.
Szkolenie odbywać się będzie metodą blended learning. Program obejmuje zajęcia on-line w dniach 25.11. – 13.12. 2013 r. oraz część warsztatową, która będzie miała miejsce w Krakowie w dniach 17 – 18.12.2013 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pod nazwą: „Wiejskie gospodarstwo domowe - między tradycją a nowoczesnością. Jak atrakcyjnie żywić domowników i turystów.”, które odbędzie się w dniach: 20-22 listopada 2013 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Polski Związek Hodowców Koni ogłaszają rekrutację na kursy i szkolenia rozpoczynające się w semestrze zimowym (2014).