IMG 1276W dniach 6, 13 oraz 20 grudnia 2014 r. w Krakowie na Placu Nowym, historycznym miejscu targowym krakowskiego Kazimierza odbyła się przedświąteczna edycja Targów Prawdziwe Produkty. Targi nawiązują do historii i tradycji Placu Nowego, który od początku swojego istnienia spełniał rolę handlową, będąc również miejscem spotkań. Krakowski Oddział CDR włączył się w promocję zdrowej, tradycyjnej żywności organizując stoisko dla kilku wystawców.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 21 lutego 2015 r. (sobota) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedaży środków ochrony roślin. 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

Życzymy miłej lektury!

Opracowanie zrealizowane przez specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie mające na celu określenie szans i uwarunkowań dla rozwoju współpracy w zakresie transferu wiedzy i innowacji z nauki do rolnictwa, a także identyfikację oczekiwań rolników pod adresem nauki, ocenę stanu gotowości rolników do tworzenia partnerstw innowacyjnych (IGO), identyfikację barier dla tworzenia i funkcjonowania partnerstw innowacyjnych.

 Zapraszamy do zapoznania się z treścią ostatniego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski. W numerze między innymi o podejściu LEADER w okresie programowania 2014-2020, poradniku dla LGD, jak napisać LSR oraz nowym, zatwierdzonym PROW na lata 2014-2020 -zobacz LEADERnewsletter.


 „Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa" – to tytuł opracowania zrealizowanego w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Do opracowania dołączone są trzy prezentacje. Całość traktujemy jako materiał pomocniczy dla doradców, którzy są zainteresowani zgłębieniem wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

IMG 0843Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował w 2014 roku II edycje szkolenia on-line oraz warsztaty pod tytułem „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce” .

 

,,Rozwój marketingu bezpośredniego – perspektywy, szanse i zagrożenia rozwoju sprzedaży bezpośredniej w Polsce" to projekt zrealizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w okresie od 
05.09.2014 r. do 28.11. 2014 r.  w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych wyprodukowanych w gospodarstwie należy do jednych z najstarszych kanałów dystrybucji i form sprzedaży. W pewnym okresie została w Polsce praktycznie wyparta przez inne formy handlu. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej jest ona bardzo popularnym sposobem zwiększenia dochodów przez rolników. Zrealizowany projekt miał na celu przyczynić się do renesansu tej formy sprzedaży na gruncie polskim.

 

IMG 0602

W dniach 25-26 listopada 2014 r. w Krakowie miało miejsce szkolenie pn. „Nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii" organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

kon 389W dniach 3 – 5 grudnia 2014 r. w Krakowie obyła się konferencja pt. „Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013" organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. " Wybrane zagadnienia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020", które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 8-10 grudnia br. VIII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Spółdzielczość oraz GPR jako formy zrzeszania się rolników" skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

W dniach  17 – 19 listopada 2014 r. w Krakowie obył się „II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych” organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Konferencja odbyła się w Starej Zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca 12 w Krakowie, i  finansowana była ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W konferencji wzięło udział 180 osób działających na rzecz rozwoju sieci zagród edukacyjnych, w szczególności członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradcy rolniczy koordynujący funkcjonowanie zagród edukacyjnych z całej Polski.

headCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 19.01.2015 r. – 30.01.2015 r., w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków szkolenie internetowe pod nazwą: Zakładanie małych przedszkoli oraz punktów opieki dla dzieci do 5. roku życia na obszarach wiejskich.
Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych, zainteresowanych założeniem jednej z wyżej wymienianych placówek lub świadczeniem wsparcia dla osób chcących prowadzić punkt opieki lub placówkę edukacji dla dzieci do lat 5 na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 22 listopada 2014 r. (sobota) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedaży środków ochrony roślin.