5 lipca 2013 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie”. Konferencja zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Temat konferencji wskazywał więc na dwa nurty problemowe tj. szeroko rozumiane problemy ekonomiczne i społeczne gospodarstw, rodzin rolniczych i ludności wiejskiej.

Co to takiego praktyki uczniów szkół rolniczych – zastanawiałem się, gdy Dyrektor Jarosław Bomba zakomunikował, że nasz Oddział przyjmie cztery grupy ze szkół rolniczych (jak się później okazało pięć grup, w każdej czterech uczniów i opiekun)?

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pt. „Podstawy finansów i zarządzania w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich”. Dostęp do treści szkolenia będzie możliwy w okresie od 1 sierpnia do 20 grudnia br. Do udziału w seminarium zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rekomenduje, aby w ramach organizowanych kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku letniego uwzględnić wyjazdy do gospodarstw edukacyjnych, będących członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nr 2/2013 e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

Pobierz biuletyn

 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym  numerem kwartalnika Leader Newsletter adresowanego do doradców rolnych oraz przedstawicieli lokalnych grup działania.

 

Leader Newsletter nr 2/2013!

 

Więcej na stronie www.leaderatorium.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 27 lipca 2013 r. (sobota) organizuje jednodniowe szkolenie uzupełniające pn.: "Doradzanie w zakresie środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób sprzedających środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 28 lipca oraz 3 i 4 sierpnia 2013 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradzanie w zakresie środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 5 lipca 2013 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów rodzinnych drobnych gospodarstw rolnych pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46 o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

 W dniu 7 lutego 2013 r. rozpoczęła się trzyletnia kampania informacyjna pt. „Trzy znaki smaku”, której głównym inicjatorem jest Agencja Rynku Rolnego, wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program skierowany jest na rynek polski, a jego istotą jest informowanie nt. wspólnotowego Systemu Chronionych Nazw Pochodzenia ChNP, Chronionych Oznaczeń Geograficznych ChOG i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności GTS - systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja znakowanych w tym systemie produktów spożywczych.

W słoneczną sobotę 15 czerwca 2013 roku w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się X Jubileuszowy Piknik "Poznaj Dobrą Żywność".

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło w dniach 17 – 19 czerwca 2013 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 01-03.07.2013 r. szkolenie pn. „Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego”. Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych.

Harmonogram dwudniowych stacjonarnych warsztatów, które zaplanowane zostały w terminie 10-11 czerwca 2013 roku w CDR O/Kraków do pobrania TUTAJ

W warsztatach uczestniczyć będą osoby, który pomyślnie ukończyły pierwszy etap szkolenia - elearning.

W dniach 23 – 24 maja 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie na temat: "Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej”. 

W dniach 25-26 maja 2013 roku odbyło się już ostatnie z zaplanowanych ośmiu seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).