Od 19 do 21 kwietnia 2013 r. na gości odwiedzających Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c czekały liczne atrakcje. Na połączonych targach LATO 2013 i Agroturystyka ofertę turystyczną prezentowało ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy. Targom turystycznym towarzyszyły  Targi Produktów Regionalnych „Regionalia”, gdzie można było posmakować i zakupić oryginalne tradycyjne produkty kulinarne z całego kraju. Łącznie swoją ofertę zaprezentowało niemal 500 wystawców.

W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku odbyło się trzecie z ośmiu zaplanowanych seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).  

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader.

W dniach 13-14 kwietnia 2013 roku odbyło się drugie z zaplanowanych ośmiu seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).   

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader.

   

 W dniach 13-14 kwietnia br. na obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się XVI Małopolska Giełda Agroturystyczna połączona z II Targami Ogrodniczymi.

 

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku numerem kwartalnika Leader Newsletter adresowanego do doradców rolnych oraz przedstawicieli lokalnych grup działania.

Leader Newsletter nr 1/2013!

 

Więcej na stronie www.leaderatorium.edu.pl


Relacja z realizacji seminarium pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"

Kraków, 6-7 kwietnia 2013 r.

 W dniach 6-7 kwietnia 2013 roku odbyło się pierwsze z zaplanowanych ośmiu seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).    

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadza ogólnopolską akcję informacyjną dla rolników, producentów rolnych oraz mieszkańców wsi nt. zakazu wypalania traw i gruntów rolnych.

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

Pobierz biuletyn

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 29 kwietnia – 11 czerwca 2013 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków oraz własną bazę dydaktyczną, szkolenie blended learning nt. „Metodyka wsparcia dla budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej”.

W dniach 18 – 20 marca 2013 roku w Krakowie odbyła się krajowa konferencja naukowa na temat „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi” z udziałem Podsekretarza Stanu w MRiRW Tadeusza Nalewajka, rektora UR w Krakowie prof. Włodzimierza Sadego oraz władz wojewódzkich.

W związku z wejściem w życie w dniu 28 stycznia br. dwóch rozporządzeń Rady Ministrów zakazujących stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Państwowa Inspekcja Ochrony roślin i Nasiennictwa w okresie najbliższych dwóch miesięcy przeprowadzi ogólnopolska kampanie informacyjna. Celem kampanii jest dotarcie do rolników, producentów rolnych, organizacji społecznych i ekologicznych, oraz szeroko rozumianego środowiska rolniczego z informacją o wprowadzonych w Polsce zakazach.

W dniach 13-14 kwietnia 2013 r. w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46 i 54 odbędzie się XVI Małopolska Giełda Agroturystyczna organizowana wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Równocześnie w tym terminie na Terenia Kampusu odbywać się będą II Targi Ogrodnicze przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego.

Uwaga! Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczyna rekrutację uczestników na seminaria organizowane w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w terminie 15 marca 2013 r. organizuje seminarium dla doradców pt.: "Płatności obszarowe".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje warsztaty w zakresie przekazywania informacji na temat tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście zidentyfikowanych dobrych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja - Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa w Krakowie przygotowują krajową konferencję pn. ,,Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi".