LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

"Europejskie konsorcjum edukacji lokalnej"

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż zakończyła się realizacja projektu pt.: "Europejskie konsorcjum edukacji lokalnej" , który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH - AKCJA: Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności usług edukacyjnych konsorcjum 3 instytucji: LGD "Nad Białą Przemszą", Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych oraz Stowarzyszenia Produkt Lokalny  "Nad Białą Przemszą" poprzez zastosowanie praktyk europejskich oraz wzrost kompetencji naszego zespołu z zakresu edukacji nieformalnej osób dorosłych, w szczególności grupy defaworyzowanej jaką są kobiety – mieszkanki terenów wiejskich.

 

Realizacja projektu pt. Europejskie konsorcjum edukacji lokalnej   trwała od czerwca 2016 roku i zakończyła się w maju 2017 roku. Wnioskodawcą projektu było konsorcjum 3 organizacji pozarządowych z woj. małopolskiego: Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”, Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych oraz Stowarzyszenia Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą”.

 

Parterów łączy wspólna misja i działania na rzecz edukacji społeczności lokalnych na terenach wiejskich, jak również silna potrzeba innowacji społecznych i wdrożenia nowych metod edukacyjnych dla naszych klientów. Z diagnozy problemów społeczno – gospodarczych wynika, że na naszym terenie działania grupą wymagającą pilnego wsparcia są kobiety, w szczególności młode mamy, panie nieaktywne społecznie oraz po 50 r.ż. Dlatego też niniejszy projekt koncentrował się wokół modelu edukacji nieformalnej skierowanej do kobiet z terenów wiejskich.

 

Współpraca ponadnarodowa znacząco wzmocniła nasze konsorcjum oraz  kompetencje członków naszego zespołu. Celem projektu była poprawa jakości i innowacyjności usług edukacyjnych konsorcjum naszych 3 instytucji poprzez zastosowanie praktyk europejskich oraz wzrost kompetencji naszego zespołu z zakresu edukacji nieformalnej osób dorosłych, w szczególności grupy defaworyzowanej jaką są kobiety – mieszkanki terenów wiejskich. W projekcie wezięło udział 10 edukatorów i trenerów konsorcjum. Współpraca ponadnarodowa polegała  na udziale 8 członków naszego zespołu w szkoleniach, które w kompleksowy sposób obejmowały specyfikę edukacji grup defaworyzowanych.  Szkolenia poprowadzili partnerzy z Finlandii i Portugalii o wieloletnim doświadczeniu z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz edukacji i wsparcia kobiet. Z kolei dwóch naszych trenerów wzięło udział w intensywnym kursie językowym w Irlandii, dzięki czemu nie tylko znacząco podnieśli swoje kompetencje językowe, ale również przyczynili się do poszerzenia możłiwości działalności konsorcjum o nowe projekty międzynarodowe, w tym partnerstwa strategiczne. W projekcie kładziono nacisk na wymianę dobrych praktyk z zakresu edukacji osób dorosłych. Po  powrocie z mobilności uczestnicy przeprowadzili szkolenia wewnętrzne dla pozostałych członków konsorcjum oraz 3 spotkania dla instytucji, z którymi na co dzień współpracują członkowie konsorcjum (ok. 50 instytucji).  Raporty i materiały edukacyjne były upowszechniane w formie otwartej licencji. Projekt przyczynił się znacząco do wzrostu jakości naszych usług, dzięki czemu skuteczniej wspieramy mieszkańców, jak również rozszerzamy naszą ofertę  o nowe działania na rzecz kobiet. Współpraca pozwoliła na wdrożenie zasad organizacji uczącej się i doposażyła konsorcjum w nowe, sprawdzone techniki i metody pracy z kobietami i lokalną społecznością. Każdy uczestnik zdobył nowe kwalifikacje i cenne doświadczenie z zakresu pracy nowymi technikami i metodami edukacyjnymi, co zostało sprawdzone w trakcie egzaminu, a następnie potwierdzone certyfikatem Europass. Zdobyte doświadczanie będziemy wdrażać w ramach nowych projektów edukacyjnych i rozwojowych naszych 3 organizacji.

 

Do pobrania:

  • Raport z Portugalii pdf
  • Raport z Finlandii pdf
  • Raport z Irlandii pdf

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl