Środki spożywcze wprowadzane do obrotu muszą być oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach unijnych i krajowych, tj.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni zapraszają do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Głównego Inspektoratu Weterynarii opracowało materiał zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego zgłoszone przez doradców jednostek doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Poniżej zamieszamy materiał.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Produkty w systemach jakości żywności - wsparcie w PROW 2014-2020 i funkcjonowanie w rolniczym handlu detalicznym” w terminie od 12.04 – 12.06.2017 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.  

Od dnia 1 stycznia 2017 r. istniej możliwość produkcji i zbytu żywności produkowanej w gospodarstwie w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego (RHD).
Do tej pory rolnicy mieli możliwość sprzedaży produktów rolno-spożywczych w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.