Od początku roku Kraków pełni rolę Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej 2019. Tytuł ten został przyznany po raz pierwszy przez Europejską Akademię Gastronomiczną. Elementem programu jest Krakowskie Menu Stołeczne promujące dziedzictwo kulinarne Krakowa i okolic. Do akcji przyłączyło się 21 krakowskich restauracji umieszczając w swojej ofercie dania inspirowane historią miasta oraz lokalnymi produktami.

„Polska smakuje” jest głównym narzędziem promowania polskiej żywności w ramach realizacji opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategii promocji żywności”. Strategia ta opiera się na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno - spożywczego.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku nowej regulacji prawnej dzięki, której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, Główny Inspektor Sanitarny poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej przez te podmioty.  

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy umożliwiające łatwiejszej identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców. Ustalone zostały jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzony znak „Produkt polski”. Znak „Produkt polski” dzięki prostej grafice nawiązującej do flagi polskiej jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy właśnie odniesienie do polskiego pochodzenia traktują jako kryterium zakupu produktu.

Prawo do używania znaku „Produkt Tradycyjny z Małopolski” może być przyznane podmiotom wytwarzającym wyłącznie produkty tradycyjne z obszaru geograficznego województwa małopolskiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Oznaczenie stanowi znak towarowy zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, do którego wyłącznie uprawnionym jest Województwo Małopolskie.