„Polska smakuje” jest głównym narzędziem promowania polskiej żywności w ramach realizacji opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategii promocji żywności”. Strategia ta opiera się na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno - spożywczego.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku nowej regulacji prawnej dzięki, której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, Główny Inspektor Sanitarny poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej przez te podmioty.  

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy umożliwiające łatwiejszej identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców. Ustalone zostały jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzony znak „Produkt polski”. Znak „Produkt polski” dzięki prostej grafice nawiązującej do flagi polskiej jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy właśnie odniesienie do polskiego pochodzenia traktują jako kryterium zakupu produktu.

Prawo do używania znaku „Produkt Tradycyjny z Małopolski” może być przyznane podmiotom wytwarzającym wyłącznie produkty tradycyjne z obszaru geograficznego województwa małopolskiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Oznaczenie stanowi znak towarowy zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, do którego wyłącznie uprawnionym jest Województwo Małopolskie.

Ministerswo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje,że na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo (w zakładce: Co robimy - Informacje branżowe - Aktualności) umieszczono nowe, zaktualizowane wersje informacji dla rolników pt.:

- "Rolniczy handel detaliczny - informacje podstawowe";
- "Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności";
- "Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej".